Created on 30.06.2015 by marii, See all articles

Lugemis- ja mõtlemisainet

Õhtulehes ilmus Tiia Kõnnussaare mõtlemapanev artikkel, mis põhineb vestlusringile, kus osales kolm sotsiaalpedagoogi, kellest üks on meie kooli sotsiaalpedagoog Iiri Saar.