Tunnijaotusplaan 2019/2020. õa.

Õppeaine 1. kl. 2. kl. 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Eesti keel 7 7 7 5 3 3 2 2 2
Kirjandus         2 2 2 2 2
A - võõrkeel (inglise keel)   2 3 3 3 3 3     3     3    
B - võõrkeel (prantsuse keel)       4 4 4 4     4     4    
C - võõrkeel                  
Matemaatika 4 4 5 4 5 5 5 4 5
Loodusõpetus 1 1 2 2 2 3 2    
Geograafia             1 2 2
Bioloogia             1 2 2
Keemia               2 2
Füüsika               2 2
Ajalugu         1 2 2 2 2
Ühiskonnaõpetus           1     2
Inimeseõpetus   1 1   1 1 1 1  
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kunst 2 1 1,5 1 1 1 2 1  
Tööõpetus 1 2 1,5            
Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus       1 2 2 2 2 1
Kehaline kasvatus 3 3 2 3 3 2 2 2 2
Max. lubatud koormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32
Kokku 20 23 25 25 28 30 30 32 32

 Märkused: