Koolitervishoid

 Kooliõe teenust osutab Tartu Koolitervishoiu OÜ (tegevusluba nr L02675) õde Nadežda Fessai

 KOOLIÕE VASTUVÕTT

 E. 8.00 - 14.00

T. 8.00 - 14.00

K. 8.00 - 14.00

N. 8.00 – 14.00

R. 8.00 – 14.00

 Tel: 7461817

TERVISEKONTROLL viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII ja XI klassi õpilasele. Tervisekontroll sisaldab:

Riiklik IMMUNISEERIMISKAVA täidetakse lapsevanema nõusolekul (õpilase terviseinfo ja kirjalik teatis) koolis järgnevalt:

 Vaktsiinid on tasuta

 Info tervisekontrolli tulemuste kohta edastatakse kooliõe poolt isiklikult lapsevanemale.

 Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel  läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll  II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.

 Täiendav info : www.terviseamet.ee