Eelkool 2017/2018 õa

Eelkool alustas tööd 5. oktoobril ja toimub neljapäeviti kell 15.00 - 17.00 ruumis 224. Õpetajaks on Greta-Eva Kalberg.

Eelkooli ei toimu koolivaheaegadel: 25. okt, 21. dets, 28. dets, 04. jaan, 01. märts. Viimane kokkusaamine toimub 19. aprillil.

Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel (koolis olemas avalduse vorm).

Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks.


Eelkool 2018/2019 õa

2018/19 õppeaasta eelkooli saab registreerida alates septembrist telefonil 746 1800.