Eelkool 2022/2023. õa

Eelkool alustab tööd 20. septembril. Esimesel korral oodatakse nii lapsi kui lastevanemaid. Kaasa võtta värvilised pliiatsid. Tunnid hakkavad toimuma üks kord nädalas, teisipäeviti, algusega kell 15.30.

Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel (koolis olemas avalduse vorm).
Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.
Eelkoolis meie õpetajad:
  • aitavad kohaneda kooliga
  • annavad vajalikke teadmisi ja oskusi esimeses klassis õppimiseks
  • pakuvad põnevaid ja arendavaid tegevusi
Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks, mis sisaldab õppematerjale ning kooli vesti ja mütsi 1. klassi astumisel.


Registreerimine 2022/2023. õa eelkooli on alanud. Registreerimiseks kirjutada kool@tdk.ee meilile lapse nimi, lapsevanema nimi, telefoninumber ja e-mail.
Info telefonil 746 1800 või kool@tdk.ee.
Liituda võib hilisemalt 21. oktoobril. Pärast seda rohkem eelkooli vastu ei võeta.