Vastuvõtt 1. klassi 2016/2017

1. klasside koosolek toimub  7. juunil kell 18.

Alates 2014/2015. õppeaastast kehtib Tartu linnas uus 1. klassi õpilaste vastuvõtmise kord,mis sätestab, et igale lapsele määratakse linna poolt kindel kool õppima asumiseks. Lapsele määratud kooli kohta saab lapsevanem infot e-keskkonna ARNO kaudu. 

Põhikooli vastuvõtuga seotud info: www.tartu.ee/pkvastuvott 
Sealt leiab ka väikese juhise vastuvõtu taotluse täitmiseks e-keskkonnas ARNO. 

Kõik klassid töötavad riikliku õppekava alusel.

Võõrkeeled:

 • inglise keel alates 2. klassist
 • prantsuse keel alates 4. klassist
 • vene või saksa keel alates 7. klassist (piisava arvu soovijate korral)

Lähemalt saab võõrkeelte õppimise kohta lugeda siit.

 Õppekava toetavad ja rikastavad:

 • Koostöös spordiklubidega (VK Janika, SK Duo, Rocki Korvpallikool, SK Do) võimaldame kõikidele 1. klasside õpilastele mitmekesisemat tegevust: iluvõimlemine, pallimängud, judo, tants ja liikumine. Igal nädalapäeval toimub üks sportliku tegevusega tund. Koolis on head sportimisvõimalused, lisaks kasutame ka A Le Coq'i Spordimaja ruume. Lähemalt saab sportimise kohta lugeda siit.
 • Alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamisega.
 • Tegutsevad pikapäevarühmad, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja -harjumuste kujundamine, vajadusel õpiabi osutamine.
 • Pikapäevakool 1.- 2. klasside õpilastele pärast õppetundide lõppu on hea võimalus veeta vaba aega erinevates tegevustes. Osalejate arvamusega saab tutvuda siin.
 • Töötavad mitmesugused huviringid. Tegeleda saab peotantsu,  tantsimisega, näitlemisega, osaleda pallimängu-, male- ja kunstiringis (Omanäoline EraHuvikool) ning kaasa lüüa laulukoorides.
 • Koolil on väljakujunenud traditsioonid: õpilaskontserdid, õppekäigud, õuesõpe, väljasõidud, teatrikülastused, aineolümpiaadid ja võistlused, loomekonkursid.
 • Õpiraskuste puhul on võimalus osaleda õpiabitundides.
 • Vajadusel aitavad ja toetavad last logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.

Lastevanematel on interneti kaudu võimalik igapäevaselt vaadata kooli sisevõrgust oma lapse hindeid, puudumisi, koduseid töid  jms.

TDK-i õpilastel on oma kooli müts ja vest.

Koolis on kasutusel Tartu linna ühtne plastikust õpilaspileti, mille jaoks pilt tehakse septembri alguses koolis.


Tartu Descartes'i Kooli õppima määratud laste vastuvõtmise taotlusi saab esitada ARNO keskkonna kaudu, vajadusel kooli kantseleis (Anne 65) tööpäeviti kl 8.00-16.00.

Vanem esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks taotlusele:

 • lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus)
 • vanema isikut tõendava dokumendi
 • lapse tervisekaart perearstilt (sügisel)
 • lasteaiast koolivalmiduskaart (esimesel võimalusel)

Info:
Tel 7461 800 (kantselei) või 7461 803 (õppealajuhataja)
e-post: kool@tdk.ee

Õppevahendid 1. klassis:

 • 16 joonega vihikud
 • valge vihik
 • ruudulised vihikud (väikese ruuduga)
 • liikuv aabits tähtedega
 • harilik pliiats
 • joonlaud
 • kustutuskumm
 • värvilised pliiatsid (või viltpliiatsid)
 • õlipastellid
 • guaššvärvid (võimalusel 12 värvi)
 • pintslid
 • joonistuspaber (formaat A-3, A-4)
 • värvilised paberid
 • käärid
 • liim
 • pikad dressid
 • vahetusjalatsid
 • õpilaspäevik

NB! Kõikidele laste asjadele on soovitatav kirjutada peale lapse nimi!

Lisaks: suve jooksul palun külastage lapsega perearsti, kes väljastab TERVISEKAARDI,
mis
on sügisel vaja tuua kooli kantseleisse sekretärile.