Tartu Descartes'i Kool

Aadress:
Anne 65, Tartu 50703 
E-post:
kool@tdk.ee
Telefon:
7461 800
Direktor:
Jaan Reinson, jaan@tdk.ee, tel. 7461 801
Õppealajuhataja:
Piret Paatsi, piretp@tdk.ee, tel. 7461 803
Majandusjuht:
Aivar Karus, karus@tdk.ee, tel. 7461 806
Raamatukogu:
Kadri Lill, kadri@tdk.ee, 7461 807
Arstikabinet:
Nadežda Fessai, nadja@tdk.ee, 7461 817

Haldusjärelvalvet teostavad:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
E-post: hm@hm.ee 
  
Tartu Maavalitsus 
Riia 15, 51010 Tartu. 
telefon 7305200. 
e-post  info@tartu.maavalitsus.ee