Dokumendiregister

Tartu linna uus dokumendiregister on arendamisel. Vajalikke dokumente saab kuni uue registri valmimiseni vaadata Tartu linna vanal kodulehel olevast dokumendiregistri vaatest.