Tundide ajad

  1.   8.15 – 9.00
  2.      9.10 – 9.55       
  3.      10.10 – 10.55
  4.      11.15 – 12.00 
  5.      12.20 – 13.05
  6.      13.15 – 14.00
  7.      14.05 – 14.50
  8.      14.55 – 15.40
  9.      15.45 – 16.30
  • Järelvastamise aeg:   Teisipäev   7. ja 8. tund, ruumis 115