Koolitervishoid

Kooliõe teenust osutab Tartu Koolitervishoiu OÜ (tegevusluba nr L02675) õde Nadežda Fessai.

KOOLIÕE VASTUVÕTT

E–R  8.00–13.30

 Tel: 746 1817

TERVISEKONTROLL viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII ja XI klassi õpilasele. Tervisekontroll sisaldab:

Riiklik IMMUNISEERIMISKAVA täidetakse lapsevanema nõusolekul (õpilase terviseinfo ja kirjalik teatis) koolis järgnevalt:

 Vaktsiinid on tasuta

 Info tervisekontrolli tulemuste kohta edastab kooliõde isiklikult lapsevanemale.

Alates 01. veebruarist muutub immuniseerimiskava HPV vaktsineerimise osas:

· HPV vaktsineerimisskeem muutub ühedoosiliseks;
· HPV vastast vaktsineerimist võimaldatakse tasuta kõikidele 12-14-aastastele poistele ja tüdrukutele;
· võimaldatakse tasuta vaktsineerimine ka kõigile 15-18-aastastele noortele, kes pole varem HPV vaktsiinidoosi saanud.

Kõik HPV infomaterjalid on lisatud käesoleva kirja manusesse. Samuti on need kättesaadavad ka Terviseameti kodulehel -> Vaktsineerimine -> „HPV vaktsineerimise materjalid“ alateema all.

· HPV vaktsineerimise juhend
· HPV infomaterjal tervishoiutöötajale
· Uuendatud HPV vaktsineerimise nõusolekuvorm (EST/ENG/RUS) nii elektroonselt kui käsitsi täidetav
· Uuendatud immuniseerimiskava rakendusjuhis (muudetud kohad märgitud kollasega)
· Infovoldik lapsevanemale


Täiendav info : www.terviseamet.ee


HAMBARASTI VASTUVÕTT


Dr Jaana Tamm

Esmaspäeviti 8.00–13.30

Tel: 7461 823