Koolitervishoid

Kooliõe teenust osutab Tartu Koolitervishoiu OÜ (tegevusluba nr L02675) õde Nadežda Fessai.

KOOLIÕE VASTUVÕTT

E–R  8.00–13.30

 Tel: 746 1817

TERVISEKONTROLL viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII ja XI klassi õpilasele. Tervisekontroll sisaldab:

Riiklik IMMUNISEERIMISKAVA täidetakse lapsevanema nõusolekul (õpilase terviseinfo ja kirjalik teatis) koolis järgnevalt:

 Vaktsiinid on tasuta

 Info tervisekontrolli tulemuste kohta edastab kooliõde isiklikult lapsevanemale.

Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel  läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll  II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.

Täiendav info : www.terviseamet.ee


HAMBARASTI VASTUVÕTT


Dr Jaana Tamm

Esmaspäeviti 8.00–13.30

Tel: 7461 823