Õpetaja ametijuhend

Tartu Descartes'i Kooli õpetaja ametijuhend (PDF)