Tunnijaotusplaan 2023/2024. õa.

Õppeaine

1. - 3. klass

4. - 6. klass

7. - 9. klass

RÕK

TDK

1. kl.

2. kl.

3. kl

RÕK

TDK

4. kl

5. kl

6. kl

RÕK

TDK

7. kl

8. kl

9. kl

Eesti keel

19

22

7

7

7

11

11

5

3

3

6

6

2

2

2

Kirjandus

 

 

 

 

 

4

4

 

2

2

6

6

2

2

2

A - võõrkeel (inglise keel)*

3

5

 

2

3

9

9

3

3

3

9

9

3

3

3

B - võõrkeel (prantsuse-, vene keel)**

 

 

 

 

 

3

9

3

 

 

9

9

 

 

 

B - võõrkeel (prantsuse keel)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4

4

4

Matemaatika

10

12

3

4

5

13

14

4

5

5

13

14

5

4

5

Loodusõpetus

3

5

2

1

2

7

7

2

2

3

2

2

2

 

 

Geograafia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

1

2

2

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

1

2

2

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

2

2

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

2

2

Ajalugu

 

 

 

 

 

3

3

 

1

2

6

6

2

2

2

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

2

1

 

 

1

2

2

 

 

2

Inimeseõpetus

2

2

 

1

1

1

2

 

1

1

2

2

1

1

 

Muusika

6

6

2

2

2

4

4

2

1

1

3

3

1

1

1

Kunst

4,5

4,5

2

1

1,5

3

3

1

1

1

3

3

2

1

 

Tööõpetus

4,5

4,5

1

2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

 

 

 

 

 

5

5

1

2

2

5

5

2

2

1

Kehaline kasvatus

8

8

3

3

2

8

8

3

3

2

6

6

2

2

2

Informaatika

 

 

 

 

1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikained

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Koormus kokku

60

68

20

23

25

73

83

25

28

30

90

94

30

32

32

Lubatud koormus kokku

68

68

20

23

25

83

83

25

28

30

94

94

30

32

32


*õppekava toetav täiendav õpe 

** 2020/21. õppeaastast alates on B-võõrkeelena lisaks prantsuse keelele võimalik valida alates 4. klassist ka vene keelt. Üleminek uuele õppekorraldusele toimub kuue õppeaasta jooksul, kuni 2025/26. õa.

*** Alates 2020/21. kuni 2025/26. õppeaastani lisandub üks tund valikainet igasse 4.–9. klassi.