Kooli nimest

Tartu Descartes'i Kool (1982–1996 Tartu 15. Keskkool, 1996–2014 Tartu Descartes'i Lütseum) tegutseb praeguse nimega alates 1. augustist 2014, mil gümnaasiumist sai põhikool.

Ikka ja jälle on küsitud, miks ühel Tartus asuval Annelinna koolil on selline keeruline nimi? Descartes'i nime pakkus välja Tanel Lepsoo ja see leidis kiire poolehoiu. Alljärgnevalt esitame lühendatult aastal 1996 koostatud kooli nimevaliku põhjenduse.

PÕHIEESMÄRGID

MIKS DESCARTES?

Märkus: Aeg on meid juba ammu sundinud vahetama kunagise hüüdlause "Elu nõuab meilt ainult üht, et me täidaksime oma kohustusi" (L. Tolstoi), lakoonilisema, ent sisuliselt palju nõudlikuma deviisiga: "Ma mõtlen, järelikult olen olemas" (Descartes).