Tartu Descartes'i Kooli töötasustamise alused on kinnitatud Tartu Descartes'i Kooli 29.03.2019. a käskkirjaga nr 29.