Eelkool 2023/2024. õppeaastal

Eelkool alustab tööd 26. septembril 2023. Esimesel korral oodatakse nii lapsi kui
lastevanemaid kooli aulasse. Kaasa võtta harilik ja värvilised pliiatsid,
kustutuskumm.
Tunnid hakkavad toimuma üks kord nädalas teisipäeviti kell 15.30-17.00.
Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel, registreeruda
saab koolis
Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö
raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.
Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt eelkooli
rühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.
Eelkoolis meie õpetajad:
Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta.
Lasteaias käivatele lastele on õppemaks 160 eurot, mis sisaldab õppematerjale ning
kooli vesti ja mütsi 1. klassi astumisel.
Info telefonil 746 1800 või kool@tdk.ee.
Liituda võib hilisemalt 17. oktoobril 2023. Pärast seda rohkem eelkooli vastu ei
võeta.