Eelkool 2024/2025. õppeaastal

Eelkool alustab tööd septembris. Esimesel korral oodatakse nii lapsi kui
lastevanemaid kooli aulasse. Kaasa võtta harilik ja värvilised pliiatsid,
kustutuskumm.
Tunnid hakkavad toimuma üks kord nädalas.
Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel.
Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö
raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.
Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt eelkooli
rühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.
Eelkoolis meie õpetajad:
Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta.
Lasteaias käivatele lastele on õppemaks 170 eurot, mis sisaldab õppematerjale ning
kooli vesti ja mütsi 1. klassi astumisel.
Info telefonil 746 1800 või kool@tdk.ee.
Liituda võib hilisemalt oktoober 2024. Pärast seda rohkem eelkooli vastu ei
võeta.