Prantsuse keele päeval tutvustatakse töötubade kaudu prantsuskeelsete maade kultuuri

 Neljapäeval, 1. detsembril algusega kell 13.00 leiab Tartu Descartes'i koolis esmakordselt aset prantsuse keele päev. Erinevates töötubades on õpilastel võimalus õppida, kogeda midagi uut ja oma teadmisi proovile panna. Töötubade ühendavaks jooneks on prantsuskeelsed maad ning nende kultuur eri ainevaldkondade kaudu: näiteks saab mängida petanque'i ja laulda prantsuskeelset karaoket.

 Prantsuse keele päeva üks eestvedaja ja Tartu Descartes'i kooli prantsuse keele õpetaja Evelin Rand ütles, et töötubades toimub eri õppeainete lõimumine läbi prantsuse kultuuri. Kui varasematel aastatel on Descartes'i kool korraldanud Lõuna-Eesti koolidele mõeldud prantsuse keele konkurssi, siis sel aastal otsustati proovida uut lähenemist.


Ranna sõnul saadi inspiratsiooni eelmisel aastal Tallinnas toimunud Frankofooniapäevast, mille korraldajaiks olid Prantsuse, Kanada, Belgia ja Šveitsi saatkonnad ning Eesti Välisministeerium ning mille idee oli korraldada perepäev, et anda peredele võimalus veeta koos aega prantsuse kultuuriruumis.

„Töötubade juures on tore see, et kõik osalejad on kogu aeg tegevuses, saavad valida meeldivamad töötoad ja soovi korral neid ka mitu korda läbida - selleks oleme varunud mitmeid ülesandeid erinevatele keeletasemetele. Aineõpetajatele pakub see päev võimaluse osaleda enda aine kaudu ehk siis lõimime aineid,“ selgitas Rand ja lisas, et niisugusest päevast võiks tulevikus areneda kogukonnale suunatud üritus.

Osalejatele on prantsuse keele päeval loodud võistlusmoment - eesmärgiks on kahe tunni jooksul koguda võimalikult palju templeid ja enim templeid kogunutele on varutud auhinnad.

Peale töötubasid, orienteeruvalt kell 15.00 annab Prantsuse suursaadik Eestis, proua Claudia Delmas-Scherer üle eelmisel õppeaastal rahvusvahelise prantsuse keele eksami DELF tunnistused.