1. klassi tulijatele - võõrkeelte õppimisest meie koolis

Tartu Descartes'i Koolis algab inglise keele õppimine 2. klassis ja hiljem lisandub B-keel (prantsuse, vene või saksa keel). Keelte õppimisele lähenetakse mänguliselt ja luuakse seoseid kogu kultuuriruumiga. Soovijatel on III kooliastmes võimalik õppida kolmandat võõrkeelt*.

Inglise keele õpetaja Siret Vool rääkis, et 2. klassis alustatakse läbi mängu suulise eelkursusega, kus oma tähtis roll on ingliskeelsetel lastelauludel ja -luuletustel. Lisaks sõnavara kinnistamisele tegeletakse 2. klassis ka hääldusmärkide mõistmisega. 5. ja 6. klassis saavad õpilased osaleda inglise keele viktoriinidel, kust parimad ka linnavooru osalema pääsevad. Hiljuti leidis aset ka inglise keele nädal, mille käigus lahendati esmaspäevast reedeni erinevaid ingliskeelseid ülesandeid ja vaadati koos ingliskeelseid filme.

Prantsuse keele õpetaja Lilia Miilaste ütles, et tema tundides lauldakse prantsuse keeles, tantsitakse ning võimeldakse prantsuse muusika järgi ja joonistatakse näiteks prantsuse monumente. “Kultuuriruum koosneb ju ka kõigest muust peale keele ja kõik on omavahel seotud,” selgitas Miilaste ja rääkis, et tunni raames ta lihtsalt satub ka prantsuse kirjanduse ja ajaloo radadele, sest tihti küsivad lapsed ka ise juurde.

Et õpilased saaksid oma oskusi praktiseerida, toimuvad koolis laulukonkurss Alouette, kus võib esineda nii eesti- kui võõrkeelse lauluga. 2013. aasta Alouette'il olid inglis- ja prantsuskeelsed laulud emakeelsetega pooleks. Lisaks toimub meie koolis prantsuse keele konkurss Lõuna-Eesti koolidele, kus õpetajatega koostöös tuuakse lavale prantsuskeelseid etteasteid. 2014. aasta sügisel toimunud konkursi kohta saab täpsemalt lugeda siit ja siit.

Hetk 2014. aasta prantsuse keele konkurssilt

Ka saab osaleda prantsuskeelses koorilaulus ja igal suvel toimub noorematele keelelaager ja suuremad käivad Prantsusmaal reisil.

Nüüdseks kaks ja pool aastat prantsuse keelt õppinud 6.a klassi õpilased kinnitasid kui ühest suust, et just see tund on nende lemmik, sest õpetaja selgitab kõike seni, kuni õpilased aru saavad. “Teeme lõbusamaid asju ka ja pole üldse vaja pinges olla,” sõnas Pirjo Jõelo. Tema klassiõdede Isabel Marie Arro ja Elis Pauljukaite näole kerkis naeratus kohe, kui nad suvisele laagrile mõtlesid.

Juba mitu aastat osaleb meie kool ka Comeniuse projektides, mis pakuvad õpilastele rahvusvahelist kogemust. Eelmisel suvel käisid 6. klassid Hispaanias ja läbisid üheskoos osa kuulsast rännakust Santiago de Compostelasse.

Hetk rännakust Santiago de Compostelasse

“Rahvusvahelised kogemused muudavad õpilasi avatumaks, nad saavad praktiseerida koolis õpitud võõrkeeli ja muutuvad seeläbi suhtlemisaltimaks,” selgitas kooli direktor Jaan Reinson.

* Kolmanda võõrkeele õppimine on tasuline.