2015. aasta PISA testi tulemused avalikustati

Hiljuti saabusid 2015. aasta PISA testide tulemused ja rõõm on teada anda, et meie kooli tulemused olid väga head.  

Näiteks kui OECD keskmine tulemus loodusteadustes oli 493, Eesti keskmine tulemus 534 ja Tartumaal 554, siis meie kooli keskmine tulemus oli 566.

Lugemises olid samad arvud vastavalt 493 (OECD), 519 (Eesti), 537 (Tartumaa) ja 551 (TDK). 

Matemaatikas aga 490 (OECD), 520 (Eesti), 536 (Tartumaa) ja 552 (TDK).

Kuigi uuringu läbiviijad rõhutavad, et näitajate tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et PISA on statistiline uuring, mille metoodika võimaldab saada täpseid hinnanguid haridussüsteemi kui terviku tasandil, ja igale üksikule koolile antav õpilaste võimekuse hinnang jääb paratamatult ligikaudseks, usume, et meie õpilased on väga tublid ja õpetajad teevad suurepärast tööd.