Toimus esimene arvamuskohvik

20. oktoobri õhtupoolikul kogunesid kooli mõned lapsevanemad, mõned õpetajad ja mõned õpilased, et üheskoos erinevatel koolielu puudutavatel teemadel arutleda.
Viies paneelis arutleti erinevate teemade üle. Näiteks - millest sõltub kooli maine ja kuidas kooli müüa? Arutelust ilmnes, et meie koolis on väga hea tugisüsteem, mis toetab nii tugevamaid kui nõrgemaid õpilasi. Plussina nähti ka sportlikkuse ja liikumise rõhutamist, kuid siin ilmnes huvitav vastuolu - kas ehk liigne aktiviteet lapsi ja lapsevanemaid ei hirmuta? Üks arutelus osalenud lapsevanem ütles ka seda, et väga meeldiv oli, kui eelmisel kevadel kõik tulevase 1. klassi vanemad kokku kutsuti ja kooliperega tutvust sai luua.

Üks paneel tegeles ka liikumisküsimusega, sest praeguse aja tehnoloogilised arengud kipuvad noorte liikuvust pigem pärssima. Leiti, et kui algul suunab õpilasi liikuma õpetaja, siis hiljem saaks väiksemaid õpilasi liikuma ärgitada ka suuremad õpilased. Lisaks tekitas küsimust ka see, et kui palju siis ikkagi koolis nutitelefonide kasutamist piirata? Leiti, et siin aitaks uue põlvkonna kasvatamine, kes juba täitsa koolitee algusest peale on harjunud, et telefonil ei pea koolitunnis ega ka vahetunnis rolli olema.

Vesteldi ka pere- ja koostöövestluse tähtsusest, kus tekkis küsimus, et kui sügavale peaks vestlusel minema? Lisaks ilmnes, et eelküsimustik nii lastele kui lastevanematele aitab vestlust muuta lühemaks ja efektiivsemaks ning ärgitab pereliikmeid juba kodus omavahel vestlema.

Ja arutleti ka koolirõõmu ärgitamise ja hoidmise üle. Kas aitaks see, et õpetajatel on naerunäomask ees? Või hoiab koolirõõmu rutiinist välja pääsemine - väljasõidud, lapsevanema läbiviidud tunnid jne... Lisaks, mõte õpilastelt endilt - koolirõõmu on siis, kui pole koolikiusamist. Ja selles valdkonnas saavad üksteist korrale kutsuda just õpilased ise.

Kokkuvõtteks: oli üks produktiivne õhtupoolik ja loodame, et arvamuskohvikuid tuleb veel. Suur tänu kõigile osalejatele! :)