Algklassilapsed õpivad maailma nägema avatud silmade ja südamega

 Algklasside õpilased on terveks kuuks haaratud projekti "Avatud silmade ja südamega", mille vältel toimuvad erinevad teemapäevad. 
Näiteks toimuvad klassides lõimitud ainetunnid metsloomadest ja kõik klassikollektiivid koostavad oma klassiukse kõrvale stendi mõnest eesti metsloomast.  
 
Lemmikloomapäeval on lastel võimalus tutvuda lemmikloomadega ja õppida nende eest hoolitsema, sest kohtutakse koerakasvatajaga, kes võtab kaasa ka oma tõukoerad. Lapsed saavad ülevaate loomade vajadustest ning võimaluse ise midagi loomade heaks teha. Valmivad lemmikloomi ning loomade eest hoolitsemisest tutvustavad plakatid. 
 
Üks päev projektist on pühendatud keskkonnakaitsele. Kõigis klassikollektiivides viiakse läbi praktilis-teoreetiline koolitus. 1. klassid koohtuvad sipelgas Ferdaga, kes õpetab neid prügi sorteerima.  2. ja 3. klasside õpilased aga saavad teada, kuidas tegutseda, kui kohtad hättasattunud metslooma. Neile tutvustatakse ka vastavaid internetiportaale. 
 
Metsatarkuste päeval viiakse lapsed Luunja Lastelaagrisse, kus nad kogevad reaalseid elulähedasi olukordi (näiteks metsa eksimine) ning omandavad tarkusi, mis antud olukorras ellu jääda aitavad. Kaasatud on Kodutütarde ja Noorkotkaste Sõprade Seltsi liikmed, kes jagavad lastele algteadmisi. Eesmärk on panna lapsi erinevaid asju otsima, leidma ja avastama, mitte pakkuda neile valmis tõdesid.