Info põhikooli lõpetajatele

Tartu Linnavalitsus on koostanud ülevaate Tartu gümnaasiumidest.
Hea põhikoolilõpetaja! Uuri infot gümnaasiumis õppimise kohta siit.