LIIGUME KOOS!


Descartes´i kool kutsub kõnniüritusele. Osalema ootame TDK õpilasi, ümbruskonna lasteaialapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid.
Eelregistreerumine aadressil  https://lingid.ee/tdkk6nd