Mõtteterad värskendavad treppe

Meie trepid said tänu projektile "Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu" natuke nagu uue kuue! 
Rene Descartes'i mõtteterad paigaldasid treppidele Gerda Pihle, Kätrin Zupsmann, Marian Lisbet Roggenbaum, Evelin Kimmel ja Kerli Põhjala.


Projekti "Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu" rahastajaks on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus "Meie Inimesed". Tartust on projekti kaasatud veel ka Tartu Kivilinna kool ja Tartu Annelinna Gümnaasium. Projekti sihtrühmaks on 7.-9.klasside õpilased.


Projekti eesmärk on Tartu linnas lähestikku asuvad erinevad koolid ja erinevat keelt rääkivad noored kaasata nii oma koolis toimuvatesse omaalgatuslikesse tegevustesse kui projekti kuuluvate koolide koostöös toimuvatesse tegevustesse (ühine kaasamiskoolitus, noorte tervisekonverents). Noored kaardistavad koolielus valdkonnad, kus nad peavad vajalikuks sekkumist ja näevad endi võimalusi nende tegevuste elluviimisel. Nende valdkondade ja ideede baasil koostatakse oma kooli sekkumisprogramm, mis toetab projekti eesmärke. Projekti tegevuste elluviimist toetab oktoobris toimuv noorte kaasamiskoolitus, kus osaleb 25-30 õpilast kolmest koolist. 8. novembril korraldatakse üheskoos noorte tervisekonverents, kus osaleb 100-120 õpilast kolmest koolist.