Ohutuspäev

5. juunil toimus Descartes’i koolis ohutuspäev 1.–8. klassi õpilastele. Päeva eesmärgiks oli teavitada õpilasi igapäeva­elus tekkida võivatest ohtudest, kuidas neid ennetada ning kui õnnetus käes, siis kuidas sel puhul õigesti toimida. Ohutuspäeva paremaks sujumiseks olid õpilased jagatud erinevatesse töötubadesse.


Tervishoiu kõrgkooli tudengite ja kooliõe juhendamisel õpiti esmaabivõtteid ja mõeldi, kuidas vajadusel käepäraste vahenditega hakkama saada. Tartu Eksperimentaalse Jalgrattatehase spetsialistide abiga said õpilased oma ratta üle kontrollida ja väiksemad vead kõrvaldada. Maanteeamet koostöös Autosõit OÜ-ga näitas, kuidas pääseb välja üle katuse rullunud autost. MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi ja Häirekeskuse Lõuna keskuse töötajad õpetasid hätta­sattunut abistama ja abi kutsuma ning jagasid teadmisi ja oskusi, kuidas käituda tule- või veeõnnetuse korral. Liikluse töötoas räägiti jalgratta ja jalgratturi ohutus­varustusest ning arutleti, millised ohud kaasnevad liikluses nutiseadet kasutades. Oma oskuse sai proovile panna jalg- ja tõukeratta vigursõidus. Ellujäämisoskustest metsas rääkis Kaitseväe Ühendatud Õppe­asutuste matkakeskuse õppejõud, meie kooli vilistlane ja lapsevanem kapten Meelis Sõukand. Eesti Päästekoerte Ühingu liikmed tutvustasid teenistuskoeri ja nende tööd. Ohutusalaseid teadmisi sai proovile panna Kahoot, Loquiz või QR-koodi mängus. Ilm oli sel päeval külm ja tuuline, kuid õpilased olid vaprad ja läbisid kõik töötoad.

Pildigaleriid üritusest vaata siit.

Suur aitäh tegevuste läbiviijatele ja klassijuhatajatele!

Ohutut ja turvalist suve!