Tähelepanu! Muudatused toidurahas

Alates 1. veebruarist 2018 rakenduvad toiduraha maksumuses järgmised muudatused:
  • 1.–4. klassi õpilased hakkavad saama koolitoitu süüa tasuta.
  • 5.–9. klassi õpilaste toiduraha uueks päevamaksumuseks saab 1,50 €, millest lapsevanem tasub 0,45 €.
  • Pikapäevarühma toiduraha uueks päevamaksumuseks saab 1,13 €.
Toitlustamise ja toidupäevade arvu kohta saab lähemalt lugeda siit.