Tartu haridusfestival 2017

Ootame kõiki õpetajaid ja teisi hariduselu entusiaste, kes väärtustavad koos ja üksteiselt õppimist, sügisvaheaja kolmel päeval, 24.–26. oktoobril Tartusse haridusfestivalile. Kavas on üle 40 ürituse erinevate ootustega huvilistele. Sisukat tegevust leidub ka õpilastele ja lapsevanematele.

Descartes'i koolis toimub 24. oktoobril koolitus "Descartes’i kooli hea kogemus praktilise väärtusarenduse vaatenurgast". Koolitus toimub kl 10–13.30.

Koolituse sisuks on:

  • Tartu Descartes'i Kooli (TDK) kogemus teistest kultuuridest pärit õpilastega (sh pagulastega). Rõõmud ja mured.
  • Kaasamisest partnerluseni. Head suhted ja tänapäeva õpimeetodite kasutamine ainetundides. Kuidas jõuda iga õpilaseni ja kaasata neid õppeprotsessi ülesehitamisse? Toimetulek keeruliste juhtumitega.
  • Liikumist toetavate õppemeetodite kasutamine. TDK kogemused liikumist toetavate koolide VUNKi projektist.
TDK-s toimuval koolitusel osalemisest teatage palun siin: https://goo.gl/forms/ZBUFlsH1d5R7kdUO2

Festivali kava: www.haridusfestival.tartu.ee