Tegime sammulugemisvõistlusest kokkuvõtte

Aprilli lõpus kutsusime teiste koolide õpetajaid üles samme lugema. Osavõtt oli aktiivne, kõige rohkem samme tegid Kivilinna kooli õpetajad -  3 699 772
Kokku luges samme 86 inimest seitsmest koolist ja TÜ Liikumislaborist. 
Osalejad jagunesid järgmiselt: 
Tartu Kivilinna kool - 22
Tartu Kesklinna kool - 20
Tartu Katoliku kool - 13
Tartu Descartes'i kool - 11
Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium - 10
Tartu Kroonuaia kool - 3
Tartu Kunstikool - 1
TÜ liikumislabor - 6. 

Kõige suurema haaratusega kollektiiv oli Liikumislabor - osalemine 100%. Koolidest juhtisid seda edetabelit Kesklinna kool ja Kivilinna kool (33% ja 30%). 

Kokku tehti kahe nädala jooksul 13 208 384 sammu
Kolm aktiivseimat kõndijat olid: 
Maarja Kalma (Liikumislabor) - 313 974 sammu
Kaja Kivisikk (TDK) - 310 019
Merike Kaste (KJPG) - 293 345.

Direktor Jaan Reinson avaldas väljakutse esitaja ehk meie kooli poolt kõigile osalenutele suure tänu. "Tundub, et üleskutse leidis üsnagi sooja vastuvõtu ja tõenäoliselt esitame järgmise väljakutse juba sügisel," sõnas ta.