Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT20. aprill - 24. aprill 2015   Nr 30 (609)

TUNNUSTUS

KOOLIPERE ÕNNITLEB

·      direktor Jaan Reinsonit Tartu aasta terviseedendaja tiitli puhul
JUHTKOND TÄNAB

·   1.-3. klassi matemaatikanädala läbiviimise eest peakorraldajat Kaja Kivisikku ning mateturniiri korraldajaid Küllike Kütimetsa ja Heldi Kiislerit ning õpetajaid  Greta-Eva Kalbergi, Marina Mandzjuki, Eve Ilvest, Külli Hindriksoni, Tiia Liblikut, Tiina Randaru, Rut Vaiku, Lemme Lumistet, Piret Paatsit

·    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi rõõmsavärvilise näituse eest


ÜRITUSED

E      20. aprill
10.10   Juhtkonna nõupidamine
14.15   1.-3. kl klassijuhatajate nõupidamine kab 228

T      21. aprill
  9.10    1.- 3. kl matemaatikanädala kokkuvõtted B-korpuse II korrusel
11.00    5. klasside teatrikülastus Ugalas
13.15    Kooli kontserdi proov aulas

K      22. aprill
  9.10 - 10.55   Peaproov aulas
18.00    Kooli 33. aastapäevakontsert

N      23. aprill
  9.00     1.c kl õuesõppepäev
  9.00     3.a kl õuesõppepäev Vapramäel
14.30     Õpetajate üldkoosolek kab 115

R      24. aprill
  8.15     8.c kl tööturgu tutvustav töötuba
10.10     8.a kl tööturgu tutvustav töötuba
TEATED

​·      KOOLI AASTAPÄEVA KONTSERT 

22. aprillil kell 18.00 toimub kooli 32. aastapäeva kontsert "Bienvenue le Collège" (Põhikool on põhiline) aulas. 
Pilet eelmüügist 2 eurot. Enne kontserti 5 eurot.