Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
14. september - 18. september 2015   Nr 2 (618) 
TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·   õpetajaid Kaja Kivisikku, Inge Läänt, Julia Kirpu- Voometsa ja Martin Vändrat, Ardi Kärbergi ning VK Janikat  spordinädala läbiviimise eest.

·  VK Janika võimlejaid: Christina Kodanik, Emilia Margaret Katrin Kums, Helena-Liisa Moks, Kristine Munitsõn, Kleer Siigur, Roberta Solom, Vita Enok, Krislin Säre, Isabel Marie Arro, Carmen-Ly Lubi, Elis Pauljukaite, Sigrid Salumets esinemiste eest.


ÜRITUSED

E      14. september
12.00    Prantsuse keele õpetajate koosolek, kab 404
12.20    Tugikomisjon, kab 117
18.30    Lastevanemate ja õpetajate vestlusring õpetajate kohvikus

T      15. september

K      16. september
  8.30     Juhtkonna nõupidamine
12.00    Tervisemeeskonna koosolek, kab 117

N      17. september

R      18. september
 9.00     Spordinädala kokkuvõtete tegemine aulas 1.-3. klassidele
 9.55     Spordinädala kokkuvõtete tegemine aulas 4.-6. klassidele
10.55    Spordinädala kokkuvõtete tegemine aulas 7.-9. klassidele


TEATED

·      LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD

22. sept kell 18.00 toimub 1.-3. kl lastevanemate üldkoosolek.
24. sept kell 18.00 toimub üldkoosolek 4.-9. kl lastevanematele.

·      NÄITERING ALUSTAB TAAS

9. oktoobril kell 14.50 ootab õpetaja Hedvy Arula uusi ja vanu huvilisi aulasse teatrit tegema.

·      KLASSIKALINE JOOGA

Esmaspäeviti kell 17.30 toimuvad meie kooli aulas klassikalise jooga tunnid. Võta kaasa matt ja ole endale kasulik!

 

KOOLIELU

·      KLOOGARANNA LAAGER 

24.-25. augustil toimus esmakordselt koos õpilastega Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekool Kloogaranna noortelaagris. Tartust sai võimaluse osaleda vaid kolm kooli: Hansa kool, Descartes'i kool ja Raatuse kool. 

Meilt osalesid  8.a klassist Eva-Lotta Vakmann, Ranette Jääger ja 9.c klassist Gregory Landrat, Margus Pakkanen ja Raido Kevend.        

Esimesel päeval said lapsed valida kaks praktilist töötuba, milles kaasa lüüa. Valida sai jooga, efektiivse ja säästeva treeningu, toidu ja meelte, milleks meile hommikusöögi ja emotsioonide juhtimise töötoa vahel. Päev lõppes tempoka ja meeleoluka tule-tõrjeolümpiaga.

Teisel päeval tegid noored ajurünnakut Maailmakohviku meetodil, teemaks Minu hea TEK (tervist edendav kool). Õpilased olid vahvad ja pakkusid välja erinevate tervise valdkondade jaoks oma ideed ja mõtted. Minu jaoks olid paljud ideed üllatuslikud ja põnevad. Neid saab oma töös kasutada ka Õpilasomavalitsus.

Laager lõppes meeskondliku strateegiamänguga 100 MÖLKI.

Osalejad jäid nende kahe suvepäevaga väga rahule ja kõigi ootus on, et selline ettevõtmine korduks ka järgmisel aastal.


Eha Vahtras,
bioloogiaõpetaja


·      
MIKS MINNA KLASSIKALISE JOOGA TUNDI?

Istuva elustiili ja sundasendite tõttu on turja piirkond üle koormatud ja vajab seetõttu regulaarset harjutuste tegemist pingetest vabanemiseks.

Järjepidev ja pikemaaegne joogapraktika tagab tervise paranemise ja hea une,  parandab vereringet ja painduvust ning  annab oskuse hoida emotsioone stabiilsena. Kui tervis ja meeleolu on tasakaalus, on elu rõõmsam ja rahulikum, aga samuti tegusam.
​Erna Tamm,
joogaõpetaja