Tartu Descartes'i Kool 
 INFOLEHT

7. - 11. detsember 2015     Nr 13 (629) TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·  ideelaadal osalenud 9. kl õpilasi ja nende juhendajaid Aime Rummelit, Ingrid Rumpi ja Aivar Lankovi ning loovtööde koordinaatorit Ardi Kärbergi

·  tervisemeeskonda ja 9.a kl õpilasi, kes korraldasid AIDS'i ohvrite mälestamist 1. detsembril

·  sotsiaaloskuste olümpiaadil kooli esindanud 4.c kl õpilasi ja nende juhendajat Tiina Randaru

·  I trimestri kogunemiste  korral­damise eest 2. kl, 5. kl ja 7. kl õpilasi ning õpetajaid Kaja Kivisikk, Greta-Eva Kalberg, Marina Mandzjuk, Pirgit Palm, Siret Vool, Iiri Saar, Maris Allik, Ingrid Rump ning õpilaste juhendamise eest õpetajaid Liilia Miilaste, Kristel Tikk ja Anneli Koppel ning Maarja Kukumägi 

KOOLIPERE ÕNNITLEB

õpetaja Greta-Eva Kalbergi ja Heino Tellingut, kes tulid 28.-29. novembril Tallinnas toimunud võistlustantsu WDSF-i (World Dance Sport Federation) maailma karikaetapi seenior II ladina-ameerika tantsude maailma karikaetapi võitjateks


ÜRITUSED

E      7. detsember
12.20    Jõululaat aulas

T      8. detsember
10.15    Etendus "Kuhu asjad kaovad?" 1.-3. kl õpilastele aulas

K      9. detsember
  8.30    Juhtkonna nõupidamine
  9.00    7. klasside õppekäik Meenikunno rabasse
14.00    5. klasside õppekäik Kurgjale

N      10. detsember

R      11. detsember


TEATED

· JÕULUKÜÜNLA SÜÜTAMINE

13. detsembril kell 16.00 toimub Raekoja platsil III advendiküünla süütamine, esineb TDK lastekoor.


KOOLIELU

·   RENÉ'D OTSIDES

Juba teist korda osalesid Tartu linna koolide 3.-4. kl õpilased  lõbusas otsimismängus „René’d otsides“.  Kohal oli 11 võistkonda. Sel korral pidid osalevad võistkonnad pimedas koolimajas õiget rada otsima QR-koodide abil. Ka salakirjade lahendamiseks vajati nutiseadmete abi.

Õpilastega kaasas olnud õpetajad avaldasid soovi ka ise mööda pimedat koolimaja ringi joosta. Kuna mäng leidis palju positiivset tagasisidet, on hakanud juurduma mõte samalaadset otsimismängu oma kooli teistelegi õpilastele (ja õpetajatele) pakkuda.

Suur tänu kõigile õpetajatele, kes mulle appi tulid, pimedust trotsides kontrollpunktides vahti pidasid ning vajadusel võistlejaile abikäe ulatasid.

Kaja Kivisikk,
peakorraldaja

Mäng toimus õhtul, oli pime. Meil olid taskulambid. Otsisime vihjeid Rene kohta. Oli põnev. Saime palju uut teada. (Kaur Marten Pärn 3.a)

***
Mäng „Rene`d otsides“ oli väga lõbus ja teistsugune kui tavalised teiste koolide korraldatud mängud või viktoriinid. Mängu käigus saime rohkem teada Rene kohta, õppisime plaani järgi liikuma ja samal ajal pidime tegema ka tiimitööd. (Diljara Piiri 3.a)

***
Karlova kooli omadele meeldis kõik väga. Üritus oli väga põnev ja huvitavate auhin­dadega. Õpetaja Kristel teeb ettepaneku, et võistlustel võiks osaleda ka kohale tulnud õpetajad, kes seda soovivad. 

Ilusat jõuluaega!

Anne Mägi,
õpetaja

***
25. novemberi õhtu oli lastele meeldejääv ja põnev. Nad ootasid seda mängu juba enne, kui nad sellest veel osagi ei olnud võtnud ja pettuma ei pidanud. Mäng tekitas lastes palju põnevust. Vahva oli see, et mängijad said kasutada ka oma nutiseadmeid. Kindlasti teistsuguseks tegi mängu pimedus, taskulambid ja salapära, mis toimuma hakkab. Super! 

Mäng oli igati pingevaba, tunnustuse said kõik õpilased.
Tore oleks, kui mängust saaks osa võtta rohkem lapsi. Kuidas seda teha, sest suure massiga see ilmselt nii ei toimiks?
Ka õpetajatel oli kohvikuruumis mõnus aeg maha võtta ja omavahel juttu puhuda.

Suur-suur aitäh kõigile korraldajatele toreda õhtupooliku eest! Kindlasti jätkake!

Raatuse kooli lapsed
ja õpetaja Mare Leivo

 

·    TV 10 OLÜMPIASTARTI

Teisipäeval, 1. detsembril toimus Tartu Ülikooli spordihoones TV 10 olümpiastarti Tartu linna ja maakonna  etapp kerge­jõustikus, millest võttis osa ka meie kooli 7.a klassi õpilane Aleks Sander Vändra. Vanusegrupis 2002-2003. a sündinud saavutas Aleks Sander  60 m jooksus 1. koha ajaga 8,32 sekundit ja kaugushüppes samuti 1. koha tulemusega 4,91 m. Sellega tagas ta edasipääsu Lõuna regiooni etapile, mis toimub 5. detsembril Võrus.

Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetaja

 

·    AKTIIVNE VAHETUND

Neljapäeval toimus aktiivne vahetund võimlas, mängisime sulgpalli. Korraga sai mängida 10 paari. Mängiti vabalt valitud paarilisega võistluse peale: milline paar saab 1 minuti jooksul rohkem sööte?

Edukaimad paarid olid:
Elisabet Ostrovski (6.c) ja Carola Kukk (6.a) – 85 lööki
Mario Jõelo (6.a) ja Mathias Piho (6.c) – 85 lööki
Carola Kukk (6.a) ja Andra Mai Hoop (6.a) – 76 lööki
Andrias Bogdanov (6.c) ja Mathias Piho (6.c) ­– 56 lööki

Järgmise nädala aktiivse vahetunni kohta jälgi teateid infotelerist!

Julia Kirpu-Voomets,
kehalise kasvatuse õpetaja


·   IDEELAAT HANSA KOOLIS

25. novembril toimus Tartu Hansa Koolis ideelaat. Laadal oli esindatud kolm suurepärast tööd erinevates valdkondades: sotsiaal-, loodus-, loovained.

1. Sotsiaalained – loovtöö "Tartu Karlova linnaosa fotoalbum", koostaja Raido Kevend, juhendaja Aime Rummel
2. Loodusained – loovtöö "Koerte spordisärk", koostajad Sandra Lannes, Sarah Lannes, juhendaja Ingrid Rump.
4. Loovained – loovtöö "Puust tangrampusle valmistamine", koostajad Argo Anni, Markko Jõemets, Gregory Landrat, Margus Pakkanen, juhendaja Aivar Lankov.

Õpilased said oma loovtöö tutvustamisega väga hästi hakkama – nad olid väga aktiivsed ja asjalikud. Eriliselt märgiti ära Sandra ja Sarah Lannesi loovtöö, mis sai nii publiku kui ka žürii tunnustuse.
Suur tänu ideelaadast osavõtnud õpilastele ja nende juhendajatele.

Ardi Kärberg,
karjäärikoordinaator

Muljed ideelaadast:
Kolmapäeval toimus Hansa koolis loovtööde ideelaat. Ka meie osalesime seal oma loovtööga „Koerte spordisärk“. Saime palju head tagasisidet ja nõuandeid loovtööga edasi tegelemiseks. Meie tehtud tööd tunnustati nii publiku kui ka žürii poolt. Kogu üritus oli hästi korraldatud ning paus sisustati improteatri etendusega. Oli tore ja meeldejääv üritus ning loodame, et meie loovtöö oli paljudele kaheksandikele inspiratsiooniks.

Sandra ja Sarah Lannes, 9.a


·   SOTSIAALSETE OSKUSTE OLÜMPIAAD

3. detsembril toimus esimest korda sotsiaal­sete oskuste olümpiaad, mis oli mõeldud Tartu linna koolide 4. klassidele. See toimus Tartu loodusmaja ruumides ja meie kooli esindas 4.c klassi neli õpilast: Keidy Andresohn, Loviisa Koltšin, Kristofer Poolakese ja Uku Neeme. Osalejaid oli peaaegu kõikidest Tartu koolidest ning poisse ja tüdrukuid oli enamvähem võrdselt.

Põnevat tegevust jätkus kolmeks tunniks ja aeg möödus lennates. Õpilased osalesid erinevates õpitubades, kus lahendati väga huvitavaid ülesandeid. Koostööd oli vaja teha teiste koolide õpilastega ja mõnes õpitoas isegi ilma suhtlemata. Õpetajad tegutsesid samal ajal väga aktiivselt neile mõeldud õpitoas TORE õpilaste ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse töötajate juhenda­misel. Üritust toetasid psühho­loogide ja sotsiaalpedagoogide aineühendus.

Pingeritta kedagi ei pandud, kindlasti olid kõik võitjad. Tänukirjad said kõik koolid just selle eest, milles nad eriti silma paistsid. Meie õpilased said tänukirja, kuhu oli kirjutatud: Oskate väga hästi koostööd teha ja oma tegevust planeerida. Kuulate üksteise arvamust ja suhtlete aktiivselt!

Tahaks loota, et selline olümpiaad ei jää viimaseks, vaid saab traditsiooniks ja julgelt soovitan järgmisel korral juba uutel neljandikel osaleda. Igati tänuväärne üritus.

Tiina Randaru,
4.c klassijuhataja

Arvamused:
Keidy: Kõik oli väga tore. Õppisin võõrastega koostööd tegema ja kuidas astuda vastu klassikiusajale.
***
Loviisa: Mulle meeldisid kõik tegevused. Me vaatlesime loomi, lahendasime ülesandeid, tantsisime "Vihatantsu", astusime vastu koolikiusamisele ja vaatasime foorumteatrit. Veel tegime pesasid, mis pidid muna hoidma.
***
Uku: Kõige rohkem meeldis Loomade tuba, kus sai erinevaid ülesandeid lahendada. Õppisin koostööd tegema.
***
Kristofer: Kõige põnevam oli võõraste õpilastega ilma häält kasutamata ehitada etteantud materjalidest pesa, mis hoiaks sinna kõrgelt kukutatud toorest muna. Õppisin tegema koostööd võõraste õpilastega ja meie töö kandis vilja – muna jäi terveks. Oluline on koostöö!