Tartu Descartes'i Kool
 INFOLEHT 
 
14. - 22. detsember 2015     Nr 14 (630) 


TUNNUSTUS

TÜ eetikakeskus tunnustas 10. dets toimunud väärtuskasvatuse konverentsil meie kooli tiitliga
"Hea kooli rajaleidja". JUHTKOND TÄNAB

·   jõululaadal osalenud klasse, lapsevanemaid ja klassijuhatajaid ning Svetlana Utsalit, Helle Laasi, Maie Soodlat, õpilasesindust,  9. kl noormehi ja õpetaja Ardi Kärbergi jõululaada õnnestumise eest

·   õpetaja Kaja Haljasmetsa loodus­õpetuse koolivooru korraldamise eest

·  Lotte lasteaia laste ja nende vanemate vastuvõtmise ja töötubade läbiviimise eest õpetajaid Küllike Kütimetsa ja Aivar Lankovit 


ÜRITUSED

E      14. detsember
  9.00     2.a klass Annelinna raamatukogus
15.00    Inglise keele õpetajate koosolek kab 117

T      15. detsember
  8.00    2. ja 3. klassid Ugala teatris
10.10    9.c kl infoloeng kab 115
11.15    9.a kl infoloeng kab 115
12.20    9.b kl infoloeng kab 115
18.00    Kogukonna jõulukontsert aulas       

K      16. detsember
  8.30     Juhtkonna nõupidamine

N      17. detsember
  8.00    4. kl Rakvere jõulumaal
17.30    3.b kl jõulupidu aulas

R      18. detsember
12.20    8.b klassi tööturgu tutvustav töötuba kab 115
18.00    8.-9. kl jõuluball aulas

E      21. detsember
  8.15    1.-3. kl meisterdamise töötoad
11.15    8.a klassi tööturgu tutvustav töötuba kab 115
18.00    Kooli jõulukontsert- jumalateenistus Pauluse kirikus

T      22. detsember
 8- 11    Jõuluhommikud
  9.00    1.-3. kl jõulupidu
11.00    Jõulukontsert  7.-9. kl õpilastele ja kooli töötajatele aulas
12.00    Jõululõuna kooli töötajatele

RAHULIKKE JÕULE 
         JA
TUJUKÜLLAST AASTAVAHETUST!

TEATED

·   ÕPPETÖÖ 21. DETSEMBRIL 

4. - 9. kl toimub 5 tundi.
Esinejad peavad Pauluse kirikus olema hiljemalt 15.45, 1. klassi õpilased kell 17.30.
Peaproov algab kell 16, selleks ajaks peavad kõik esinejad olema kohal.
1. klassi õpilased peaproovis ei osale.

·    TALVEVAHEAEG

23. detsember 2015 - 10. jaanuar 2016

·    VAHEAJAL KOOLITUSED ÕPETAJATELE

T 05.01. kl 10.00   Koolituspäev kab 115
K 06.01. kl 10.00   Vaikuseminutite koolitus kab 115
N  07.01. kl 10.00  Ühine koolituspäev Variku kooli õpetajatega
R 08.01. kl 10.00   Toitumise ja liikumise õpetajaraamatu koolitus

·    FÜÜSIKAVÕISTLUSEST "KAJAKAS"

Meie kool võtab osa 17. detsembril füüsikavõistlusest "Kajakas", kus lahenda­takse ülesandeid, millele on küll põhi­mõtteliselt olemas täpne vastus, kuid seda pole võimalik antud ajalimiidi piires leida. Küll aga on võimalik hinnata vastust võrdlemisi hea täpsusega, kui teha asjakohaseid lähendusi.

Küsimusi on nii koolifüüsikaga seotud teemadel, kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Niisiis ei ole heaks tulemuseks vaja mitte niivõrd matemaatilist ja tehnilist osavust ülesannete lahendamisel, vaid pigem head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet.

Võistluse korraldus
Võistlusel tuleb 60 minuti jooksul lahendada kuus ülesannet. Võisteldakse ühes vanuse­rühmas. Õpilastel on võimalik kasutada mustandipaberit, kalkulaatorit, sirklit ja joonlauda.


KOOLIELU

·      LOODUSÕPETUSE OLÜMPIAAD

6. klasside loodusõpetuseolümpiaadi kooli­vooru tulemused:
I koht Roberta Solom (6.a)
II koht Daniel Petuhhov (6.b)
III koht Kristine Munitsõn (6.a)

Osalesid veel õpilased 6.a klassist: Kleer Siigur, Christina Kodanik, Vita Enok. 6.b klassist: Joosep Vall ja Marleen Poom. 6.c klassist: Liis Isabel Geherman.

Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja

 
·      9. KLASSIDE ÕPPEKÄIK TALLINNA

4. detsembril lahkus buss 40 9. klassi õpilasega kooli juurest varakult, et kell 10 olla Tallinnas.
Kõigepealt külastasime Riigikogu, kus meie teejuhiks oli giid, kes tutvustas Toompea lossi ajalugu ja erinevaid ruume ning selgitas, kuidas on korraldatud töö istungite saalis.
Raekojas anti ülevaade keskaegse Tallinna ajaloost ning saime teada, et Tallinna raekoda on Baltimaade ja Skandinaavia vanim raekoda ning seda ehivad kunagise jõuka hansalinna rae tõekspidamisi ja ideaale peegeldavad haruldased kunsti­teosed: seinamaalingud ja keskaegsed pingid, puunikerdused ja baroksed maalid, millede tähendust meil aidati mõista. Oli hästi huvitav.

Pärast raekoda ja enne etendust oli vaba aeg, aga kõige huvitamaks kujunes VAT Teatri etendus "Kas sulle meeldib porno?" ehk "Sellest, mida ei räägita". Etendus räägib lihtsate inimeste mõtetest, mida tähendab porno (internet, video). Kas porno peaks olema keelatud? Miks poisid ja tüdrukud on erinevad ja kuidas peaks käituma poiss, kui talle meeldib tüdruk? Etendus andis võimaluse mõelda asjadest, millest sageli pole kombeks rääkida, ning oli üles ehitatud nii, et lõpus oli ka sõnum, mille igaüks ise üles leidma pidi. Küsisime õpilastelt, kas nad leidsid, ja saime kinnituse, et meie õpilased on arukad ning oskasid leida selle kõige olulisema sõnumi, mille näitlejad Kaia Sokolov ja Tanel Saar hästi tempokas etenduses  vaatajateni tõid. 

Tagasiteel sadas vihma ja väljas tormas tuul, aga bussis oli tuju hea ning laule jätkus Tartuni.

9. klasside juhatajate nimel
Riina Voltri

Õpilaste arvamusi:
Kõige rohkem meeldis etendus, aga ka vaba aeg oli tore. Üldse oli tore oma klassiga koos aega veeta.
***
Mulle meeldis kõik väga. Etendus oli tore, aga ka naljakas ning õpetlik. Riigikogus sain palju uut ja huvitavat teada.
***
Mulle meeldis etendus, sest see seletas ära, miks ei ole halb vaadata pornot ka naistel.
***
Etendus oli hea, aga mõni kindlasti ei naudiks seda.
***
Etendus oli noortepärane ja vabameelne. Meeldis väga.


·      JÕULULAAT 2015

7. detsembril toimus TDK-s kauaoodatud jõululaat, mis erinevalt eelmistest aastatest toimus kooli aulas. Laadast võttis osa 16 klassi. Kohal oli ka õpilasesindus, kes jagas maiustusi kõikidele, kes oskasid mõnda luuletust esitada.

Toodete valikus pöörati rohkem tähelepanu magusatele küpsetistele ja tuleb tunnistada,et need olid väga maitsvad.  Samas loodan jätkuvalt, et järgmisel aastal on laadal rohkem ka käsitöötooteid.

Mul on hea meel, et jõululaat sujus väga hästi, seda eelkõige tänu toimivale koos­tööle. Aitäh kõikidele, kes aitasid jõululaata korraldada. Eriliselt tooksin välja ÕE ja 9. kl poiste suure panuse, mis aitas kaasa jõululaada õnnestumisele.

Jõululaadal osalenud klassid koos õpetajatega:
2.a ja Kaja Kivisikk
2.b ja Greta- Eva Kalberg
2.c ja Marina Mandzjuk
3.a ja Eve Ilves
3.b ja Külli Hindrikson
4.a ja Lilia Miilaste
4.b ja Terje Lelov
4.c ja Tiina Randaru
5.b ja Pirgit Palm
5.c ja Siret Vool
6.a ja Katrin Ubaleht
6.b ja Svea Kaio
6.c ja Mare Ilves
7.a ja Iiri Saar
7.b ja Maris Allik
7.c ja Ingrid Rump
õpilasesinduse aktiiv

Ardi Kärberg,
karjäärikoordinaator


·      
TV 10 OLÜMPIASTARTI VÕRUS

5. detsembril toimus Võrus TV 10 olümpia­starti üle-eestiline I etapp. Võisteldi järg­mistel aladel: 60 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge ja teivashüpe. Osales ka meie kooli 7.a klassi õpilane Aleks Sander Vändra.

Aleks Sander osales individuaalselt 60 m jooksus ja kaugushüppes. 60 m jooksus saavutas Aleks 64 osavõtja seast finaalis   6. koha ajaga 8,01 sekundit. Kaugushüppes tuli Aleks Sander 59 osavõtja seast 10. kohale. Kahjuks finaali pääs 8 parema hulka, jäi 1 cm kaugusele.

Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetaja


·      
AKTIIVNE VAHETUND

Sellel nädalal toimus aktiivse vahetunni ajal jalgpalli pallikontrolli- ja löögitäpsusvõistlus. Õpilane läbis palli kontrollides torbikutest koostatud slaalomi ja seejärel sooritas keskjoonelt löögi väravale. 
Mõistagi oli kohale tulnud palju poisse, kuid meeldiv oli näha, et ka tüdrukud tundsid jalgpalli vastu huvi. Kõigile aktiivsetele õpilastele kiitus ja kohtumiseni järgmise nädala aktiivsel vahetunnil.

Julia Kirpu-Voomets,
kehalise kasvatuse õpetaja


·      
LÕBUSAD RÄNNUKOERAD TDK-S

Lõbusad Rännukoerad on Lotte lasteaia lapsed. Me oleme praegu 6-aastased ja järgmisel aastal tuleb meil ette võtta koolitee. 4. detsembril külastasime Tartu Descartes'i Kooli koos vanematega, et meisterdada midagi toredat, kas endale või kellelegi teisele jõulukingiks. Saime proovida savist küünlajala voolimist ja linnusöögimaja meisterdamist. Enne meisterdamist tutvustasid direktor ja õppe­alajuhataja vanematele koolimaja. Samal ajal said lapsed vahvas spordisaalis võistlusmänge mängida. 


Meisterdamisõhtu oli väga tore ja meeldis nii suurtele kui ka väikestele Rännukoertele. Suur tänu õpetajatele, kes meid lahkelt vastu võtsid, õpetasid ja kostitasid. Nii lahkesse kooliperre on alati tore külla tulla.


Maarja Mandri
Tartu Lasteaed Lotte
Lõbusate Rännukoerte õpetaja