Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT 

28. märts - 1. aprill 2016   Nr 25 (641)          
  
TUNNUSTUS   
JUHTKOND TÄNAB

·  emakeeleõpetajaid Mare Liivi, Svea Kaiot, Galina Rikkineni, Riina Voltrit, ja klassiõpetajaid Küllike Kütimetsa, Kaja Kivisikku, Greta-Eva Kalbergi, Marina Mandzjukki, Eve Ilvest, Külli Hindriksoni ning Tiina Randaru, kes aitasid kaasa emakeelepäeval õnnestumisele

·  etluskonkursil edukalt esinenud õpilasi ning nende juhendajaid Mare Liivi ja Eve Ilvest

·  õpetaja Hans Oidjärve, kes korraldas Paul Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud kooli maleturniiri

·  õpetaja Evelin Randa ja õpilasi, kes osalesid frankofooniapäeval

·  loovtööde juhendajad Riina Voltri, Aime Rummel, Aivar Lankov, Eha Vahtras, Ingrid Rump, Ardi Kärberg, Maris Allik, Kaja Kivisikk, Helle Laas, Külli Hindrikson, Anneli Koppel

ÜRITUSED

Prantsuse keele nädal
E      28. märts
10.10    1.a prantsuse keele tund
11.15    1.b prantsuse keele tund
12.20    Alouette'i eelvoorud          
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117
14.15    1.-3. kl õpetajate koosolek kab 228

T      29. märts
10.10    2.b prantsuse keele tund
13.15    Loeng Meelemürgid I 6.b klassile
14.00    Loeng Meelemürgid I 6.a klassile 

K      30. märts
 9.10    2.c prantsuse keele tund
11.15    3.b prantsuse keele tund
11.15    Prantsuse keele viktoriin aulas

N      31. märts
René Descartes'i sünniaastapäev
8.15       3.a prantsuse keele tund 
8.30       Juhtkonna nõupidamine

R      1. aprill
 8.15     2.a prantsuse keele tund
11.15    Loeng Meelemürgid II 6.b klassile
16.30    Laulukonkurss Alouette aulas
TEATED

·    PRANTSUSE KEELE NÄDAL

Prantsuse keele nädala raames toimuvad 9. kl õpilaste eestvedamisel aulas prantsusekeelsed lauluvahetunnid kõikidele huvilistele:

T  3. ja 4. vahetunnil
K  3. ja 4. vahetunnil
N  3. ja 4. vahetunnil

Samuti toimuvad joonistusvõistlus A la française!, kuulsate prantslaste mõtte-terade tõlkimise võistlus ning e-ülesande lahendamine sisevõrgus.

Bienvenus à participer!
Venez nombreux!


KOOLIELU

·   FÜÜSIKAVÕISTLUS KAJAKAS

17. detsembril 2015 toimunud TÜ Teaduskooli poolt korraldatud füüsika­võistluse tööd on parandatud ja selgusid meie 9.a klassi õpilaste tulemused.

Kokku võttis Kajakast osa 702 õpilast 7.-12. klassist ja meie kooli õpilastest oli üldarvestuses kõige paremad kohad: 

Kevin Vaher               23. koht 
Karolina Revotko   46. koht
Sandra Lannes        48. koht
Ka Trinity Liisa Lotta Kannus, Kristiina Kingo, Caroly Päkk, Sandra Lannes olid kõik 300 hulgas. 

Tänan kõiki õpilasi, kes oma teadmised proovile panid!

Maris Allik,
füüsikaõpetaja

 

·   EMAKEELEPÄEVA PARIMAD

4.- 5. klasside Miljonimäng

I koht
5.c klassi I võistkond: Kerttu Katriin Kotkas, Triinu Liisa Lota Umal, Epp Maria  Orglaan

II-V kohta jagasid
5.c klassi II võistkond: Laura Vahejõe, Eliisabeth Naha, Maria- Eliisa Tarassova
5.b klassi I võistkond: Lisett- Marleen Pihlik, Rignes Hainsalu,  Amity Hainsalu
5.b klassi II võistkond:  Susanne Lannes, Kelly Pedak, Diana Alliksaar
4.c klassi I võistkond: Uku Neeme, Keidy Andersohn, Kevin Rusnak

6. klasside Kahoot

I koht
6.b  klassi I võistkond: Daniel Petuhhov, Leiki- Maria Arroval, Marleen Poom 

II koht
6.b klassi II võistkond: Joosep Vall, Kaie Konsa, Kristin Hango

III koht
6.c klassi poiste võistkond: Andrias Bogdanov, Gert Penjam, Mattias Piho

7.-9. klasside viktoriin:

I koht 9.a klass
II koht 8.b klass
III kohta jagavad 7.a,7.c, 9.b ja 9.c klass

 

·   ÜLELINNALINE ELLEN NIIDULE PÜHENDATUD  ETLUSKONKURSS 

16. märtsil toimus Ellen Niidule pühendatud ülelinnaline luulekonkurss "Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh... Kivilinna etlema!".
Kivilinna kooli kogunes üle kahekümne etleja. Neid kuulas tähelepanelik žürii, kus olid Vanemuise teatri, Linna­raamatukogu jt elualade esindajaid.
Nooremas vanuserühmas esindas meie kooli 3.a kl õpilane Diljara Piiri. Vanemas vanuserühmas astus ette Marit Samrjakova (4.b). Marit esitas E. Niidu ühe kaunima luuletuse "Mänguvesi". Žürii andis vanemas vanuserühmas välja kolm auhinda. 

Neist ühe, žürii eripreemia sai Marit särava ja emotsionaalse esituse eest. Peale konkurssi tõttas Marit edukate vastuvõtule, käes kingikott lugemisvara, võidusärgi ja šokolaadijänesega. Aitäh meie kooli asjatundlikule žüriile: Iiri Saar, Piret Paatsi, Galina Rikkinen ja Rut Vaik, kes märkavad andekaid esinejaid ja julgustavad neid loominguga tegelema!

Mare Liiv,
emakeele õpetaja 


·  FRANKOFOONIA

12. veebruaril tähistati taas ülemaailmset Frankofoonia päeva. Sel aastal toimus see Tallinna 32. Keskkoolis. Erinevalt tava­pärastest konkurssidest oli sel aastal kogu päev ehitatud üles mängulise perepäevana. Oma teadmisi ja osavust sai proovida näiteks Aafrika riikide tundmises, pimetestis, kiirlugemises, karaokes, märki viskamises, hokimängus, luuletuste kirjutamises, diplomaatias ja lühietteütluses. Iga mängu mängides sai koguda templeid. Enim templeid kogunud mängijaile olid Kanada, Prantsuse ja Šveitsi saatkonnad pannud välja auhinnad. Meie koolist said auhinnad 9.a kl õpilane Karoliina Revotko (põhikooli III vanuseastme I koht) ja 8.b kl õpilased Artur Kohal, Heero Luht, Arnold Luich (põhikooli III vanuseastme III koht ) ning 6.a kl õpilane Christian Helimets (põhikooli II vanuseastme III koht). Lisaks mängudele, mis toimusid kõikjal kogu koolimajas, said soovijad õppida aafrika tantse ning proovida belgia vahvleid ja prantsuse toite, mida pakkus restoran "Kukk ja konn".

Meil oli väga lõbus reisiseltskond, mis koosnes TDK, TERA ja MHG õpilastest ning õpetajatest. Mängupäeva järel olid eriti  eufoorias TDK kuuendikud, kes sõbrunesid TERA õpilastega ning laulsid ja mängisid kogu tagasitee. 

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja

 

·  PRAKTIKAKOGEMUS 

25. jaanuarist 5. veebruarini olin teie koolis praktikal. Minu ülesandeks oli õpetada 8. ja 9. klassidele geograafiat ning olla 9.a klassile klassijuhataja. Algul ei sujunudki kõik nii ladusalt, nagu olin arvanud. Tund-tunnilt tundsin end kindlamalt. Minu jaoks oli see äärmiselt õpetlik ja rikastav kogemus. Sain proovida mitmeid meetodeid, mida viimase kahe aasta jooksul olen ülikoolis õppinud ning veenduda nende positiivsetes ja negatiivsetes külgedes.

Tänan õpilasi, kes andsid mulle võimaluse enda peal kõike seda proovida.

Loodetavasti oli praktikaperiood õpilastelegi põnev ja vaheldust pakkuv. Erilist tänu väljendaksin õpetaja Kaja  Haljasmetsale tema toetava suhtumise ja heade nõuannete eest. Kokkuvõttes on mul kahju, et praktikaperiood nii kiiresti läbi sai, sest see meeldis mulle väga. Viimasel päeval koolimajast lahkudes valitses hinges tühi tunne – suurima heameelega oleksin tööd õpilastega jätkanud.

Kristjan Rea,
geograafiapraktikant

·  TDK MALETURNIIR 

Alates 1.-18. märtsini toimus Paul Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud TDK maleturniir. Mängiti iga päev teisipäevast reedeni vahetundidel peale 3. ja peale 4. tundi, partii kestvusega 8 + 8 minutit.

Seega leidis aset palju aktiivseid vahetunde 16 malehuvilisele. Enim oli esindatud 1.a, 4.a, 4.c ja 8.b klass.

Turniir lõppes 18. märtsil viie parima autasustamisega ja tänati ka kõiki osalejaid TDK tänukirjaga. 


Esiviisik:

Uku Neeme (4.c)
Ramon Põldaru (4.a)
Silver Ainsaar (8.b)
Gretlyn Koppel (4.a)
Maksim Russakov (1.a)

Hans Oidjärv,
malefanaatikust matemaatikaõpetaja