Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT 
 16. - 20. mai 2016    Nr 32 (648)    
 
TUNNUSTUS  
JUHTKOND TÄNAB    

·  5. klassi õpioskuste olümpiaadil hästi esinenud võistkonda: 5.b klassist Kelly Pedak, Susanne Lannes ja 5.c klassist Kertu Katriin  Kotkas, Laura Vahejõe, Triinu Liisa Lota Umal ning nende juhendajat Svea Kaiot

·   prantsuse keele õpetajaid Evelin Randa ja Signe Annsood, kes juhendasid rahvusvahelisel  blogi­võistlusel osalenud 7.-8. klassi õpilasi  ÜRITUSED

E      16. mai
  9.00    2.a klassi õuesõppeprogramm "Koduloomad"
12.00    9. kl lõpuaktuse koosolek kohvikus
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117

T      17. mai
3. kl tasemetöö - matemaatika
15.00    Õpetajate koosolek kab 307 teema: kooli digitaristu areng

K      18. mai
  9.30    1.-3. kl väljasõit Luunjasse Hansa kooli eest
  8.30    Juhtkonna nõupidamine
10.00    Õuesõppepäev I kooliastme õpilastele Luunjas

N      19. mai
6. kl tasemetöö - loodusõpetus
  9.00    1.a kl õuesõppeprogramm "Koduloomad"
  9.00    2.a klassi õuesõppepäev "Kevad mõisapargis"
14.30    VUNK koosolek kohvikus

R      20. mai
10.00  4.c kl Tartu Ülikooli muuseumis     


TEATED

·  LIIKUMA KUTSUV KOOL 

16.-20. maini toimub klassides VUNK-i mõttetahvlite täitmine. Klassijuhatajad saavad kantseleist tahvlid, kuhu klassijuhatajatunnis saavad õpilased kirja panna oma mõtted. Miks? Millal? Kellega? ja Kuidas? liikuda, et oleksime liikuma kutsuv kool.    

KOOLIELU

·  ÕPPEKÄIK PHYSICUMI

Kõik 9. klassid käisid Physicumis "Anorgaanika" töötoas. Töötoas seletati esmalt, milline osa keemiast on anorgaa­niline, milline orgaaniline. Õpilased tegid paaristööd ja katsetasid läbi 4 katset, lõpuks tehti üks demokatse. 

Tore oli, et õpilased said tunnis õpitut meelde tuletada ja lisaks ka uusi teadmisi. 

Maris Allik,
keemia õpetaja

Õpilaste arvamused:

Kõik oli väga tore. Õppisin selgeks vahe orgaanilisel ja anorgaanilisel keemial ning sain teada, kuidas on töö  laboris. Oleks võinud olla veel pikem. (Carl-Martin, 9.b)  


Meeldis see, et tegime koos reaktsiooni­võrrandeid ja seletati, kuidas neid kirjutada. Katsed oleks võinud olla huvitavamad. (Kristina, 9.b)

***
Oli väga äge, esimest korda Physicumis. Sain palju uusi kogemusi ja teha ägedaid katseid, mida koolis pole teha saanud. Õppisin, kuidas teha võrrandeid, kuna pole selles aines väga osav. (Kevin, 9.b)
***
See üritus andis ettekujutuse keemiakatsete läbiviimise korrast. Mulle meeldis, et juhendajad olid hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning õhus oli põnev ja lõbus atmosfäär. Katseid oleks võinud olla vähem, kuid põhjalikumad – mis reaktsioo­nis täpselt toimus ning millised ained reageerivad. (Tomi, 9.b)
***
Hurraa! Saime kompleksühendite tasa­kaalustamisega hakkama. Oli huvitav ja teistsugune tund, meile meeldis teha tööd ainetega, millest varem polnud kuulnudki. (Sarah ja Sandra, 9.a)·      BLOGIVÕISTLUSE VÕITJAD

Juba teist aastat osaleb TDK Lõuna-Prantsusmaal Aude'i piirkonna korraldataval blogivõistlusel. Võistlusel saavad osaleda prantsuse koolid, mis asuvad nimetatud piirkonnas ning nende välispartnerid. Sel aastal õnnestus Descartes'i koolil koos oma sõpruskooliga Carcassonne'is võistlus võita. Auhinnaks on ühisreis Barcelonasse, mis toimub 14. -18. juunil.

Blogivõistluse eesmärk on avardada noorte maailmapilti ja pakkuda neile võimalust suhelda teisest rahvusest omaealiste noortega. Täname kõiki õpilasi, kes meie blogis kaasa lõid.

Järgmisel aastal ootame oma prantsuse sõpru Tartusse külla ja blogime kindlasti.

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja