Tartu Descartes'i Kool INFOLEHT

6. - 17. juuni 2016   Nr 35 (651) 
TUNNUSTUS  

JUHTKOND TÄNAB

·  1.-3. klasside lõpuaktuse läbiviimise eest 1.a ja 1.b klassi õpilasi ning õpetajaid Küllike Kütimetsa ja Kristel Tikku

·   4.-6. klasside lõpuaktuse läbiviimise eest 4.c klassi ja õpetajaid Tiina Randaru ning Lilia Miilastet

·   7.-8. klasside lõpuaktuse läbiviimise eest 7.a klaasi õpilast Sigrid Salumetsa, 7.c klassi õpilasi: Maria Eliise Merimäed, Heidiliis Meierit ning õpetajaid Iiri Saart ja Anneli Koppelit

·  6.b klassi õpilasi, kes esindasid kooli võistlusmängus KEAT ja nende juhendajaid Nadežda Fessaid, Svea Kaiot ja Eha Vahtrast

·  õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 1.-3. kl õpilastele tuletõrjeolümpia ja tema abilisi Küllike Kütimetsa, Tiia Liblikut, Greta-Eva Kalbergi, Marina Mandzjuki, Eve Ilvest, Külli Hindriksoni, Rut Vaiku, Lemme Lumistet, Piret Paatsit, Kristel Tikku, Reelika Kõivu, Eha Vahtrast, Katrin Ubalehte

·   9.c kl õpilast Helis Truud, kes õpetas 1.-2. kl tüdrukutele vihma­varjutantsu ja käis nendega Tartu võimlemispeol

·   orienteerumispäeva läbiviimise eest Mari Mölterit, Inge Läänt ja Julia Kirpu-Voometsa


ÜRITUSED

E      6. juuni 

T      7. juuni
12.00    Õpetajate koosolek kab 115
18.00    Uute 1. kl lastevanemate koosolek

K      8. juuni
10.00    PK lõpueksam - matemaatika
10.00    1.-3. kl õpetajate koosolek

N      9. juuni
10.00    1.-3. kl õpetajate koosolek
12.00    Õpetajate koosolek kab 115

R      10. juuni

E      13. juuni
10.00    PK lõpueksam - valikeksamid

T      14. juuni
PK lõpueksam - inglise keel suuline
12.00    Lastevanemate kogu ja õpetajate ühisarutelu 

K      15. juuni
10.00    Õpetajate koolituspäev koolis 

N      16. juuni
13.00    Õppenõukogu kab 115

R      17. juuni
16.00    Põhikooli lõpuaktus aulas


KOOLIELU

·      KARJÄÄRITEEMALINE MAASTIKUMÄNG 

18. mail toimus Tartu linna ja maakonna 6.-8. kl õpilastele põnev karjääriteemaline  maastikumäng Tartu Loodusmaja pargis. Maastikumängu raames läbiti koos  meeskonnaga 10 erinevat punkti, kus lahendati karjääriteemalisi ülesandeid.

TDK-st  osalesid Gerda Pihle, Gertu Tambah, Robert Kolossov ja Kelly Kelder. Meie kooli meeskond läks  võistlusele kostümeeritult, sest sellisel  juhul teenisid nad 5 lisapunkti. Mäng oli arendav, hästi korraldatud ning pakkus õpilastele kindlasti  uusi teadmisi ja vahvaid väljakutseid.

Ardi Kärberg
karjäärikoordinaatorKOOLI ORIENTEERUMISPÄEV

31. mail oli kooli orienteerumispäev koostöös Seiklushundiga, kus 2.-8. klassi õpilased said Annelinna kaardi ja pidid leidma kontrollpunktid. Oli tore võistluspäev

Tulemused:

2. klassidest parim – Kevin Neuhof, Mauris Mäesepp ja Tauri Heinsaar (2.b); aeg 18.45. Osales 16 õpilast, 6 võistkonda. 

3. klassidest parim – Kaur Marten Pärn, Karl Johan Vändra ja Karel Markus Kangur (3.a); aeg 12.20.

3.a klassist osales 14 õpilast, 7 võistkonda. 3.b klassist osales 13 õpilast, 6 võistkonda.

4. klassidest parim – Kerdo Jürisoo ja Kenor Tennosaar (4.a); aeg 10.20.

4.a klassist osales 9 õpilast, 5 võistkonda. 4.b klassist osales 15 õpilast, 7 võistkonda. 4.c klassist osales 14 õpilast, 7 võistkonda. 

5. klassidest parim – Rignes Hainsalu ja Henri Buzin (5.b); aeg 19.10.

5.b klassist osales 15 õpilast ja 7 võistkonda. 5.c klassist osales 13 õpilast ja 8 võistkonda.

6. klassidest parim – Sander Vaasma ja Christian Helimets (6.b);  aeg 19.00.

6.a klassist osales 2 õpilast, üks võistkonda. 6.b klassist osales 14 õpilast ja 6 võistkonda. 6.c klassist osales kolm õpilast, kes olid ühes võistkonnas. 

7. klassidest parim – Rain Pärna, Joonas Kurits ja Andri Viinapuu(7.a); aeg 21.30.

7.a klassidest osales 11 õpilast ja see on 4 võistkonda. 7.b klassist osales 7 õpilast, 4 võistkonda.

8. klassidest parim – Kaisa Konsa (8.a);  aeg 23.05.

8.a klassist osales 11 õpilast ja see on 6 võistkonda.

Üksikud võistlejad:
8.a – Kaisa konsa, Helis Padar
7.b – Age Liis Roosna
5.c – Raimond-Ragnar Rehe, Eliisabeth Naha, Henri Rebane
4.c –Valeria Tretjak
4.a – Gretlyn Koppel
3.b – Kairi Johanson

Julia Kirpu ja Inge Lään,
kehalise kasvatuse õpetajad


·      
KAITSE END JA AITA TEIST (KEAT)

"Kaitse end ja aita teist" on 6. klasside õpilastele mõeldud võistlusmäng, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda.

Sel aastal toimus võistlusmäng KEAT 26.-27. mail Luunjas ja me saavutasime 10. koha, sh esmaabis ja matkatarkustes 1. koha. Osales 18 Tartu maakonna ja linna kooli. Ülesannete lahendamine eeldas head koostööd.

Meie kooli esindasid 6.b klassi võistkond kooseisus: Leiki-Maria Arroval, Kristin Hango, Kaie Konsa, Christian Helimets, Mari-Liis Plakk, Marleen Poom, Daniel Petuhhov ja Joosep Vall. Neid juhendas õpetaja Svea Kaio.