Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
30. jaanuar  - 3. veebruar 2017         Nr 20 (671)              

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    matemaatikanädala korraldajaid: Pirgit Palm, Terje Lelov, Marika Štšerbakov, Hans Oidjärv ja Ardi Kärberg

•    Tartu linna ja maakonna 2. klasside mälumänguturniiril kooli esindanud 2.b kl võistkonda ja nende juhendajat Tiia Liblikut

•    Tartu koolide 3. klasside pallide lahingu võistlustel osalenud õpilasi ja nende juhendajat Inge Läänt

ÜRITUSED

E      30. jaanuar

  9.00    Poistekooride XII noorte laulupeo Eelproov Tamme koolis

T      31. jaanuar

Hinnetelehed

Matemaatikanädala ja spordipäeva kokkuvõtete tegemine aulas
  9.55    Kogunemine 4.-6. kl
10.55    Kogunemine 7.-9. kl

K      1. veebruar

11.15    Juhtkonna nõupidamine

N      2. veebruar

Tartu rahulepingu aastapäev

  9.30    2.a kl õppepäev Vapramäel
10.55    Liikumisvahetund 1. kl võimlas
12.00    Tantsuvahetund 4.-9. kl aulas
12.00    Liikumisvahetund 2.-3. kl võimlas

R      3. veebruar

13.30    XII Noorte Laulupeo lastekoori eelproov Kivilinna koolis   

TEADE

ÕPETAJATE ÜLDKOOSOLEK

9. veebruaril kell 15 toimub õpetajate üldkoosolek kab 115.

KOOLIELU

•    AUHINNALINE KOHT TARTU LINNA  ETLUSKONKURSILT

19. jaanuaril kogunesid Kastani tänaval asuvasse auväärsesse Saksa Kultuuri Instituuti Tartu linna 4.-6. kl parimad etlejad. Meie kooli esindas Marit Samrjakova (5.b). Omanäolisi ja isikupäraseid  esinejaid oli põnev kuulata.  Loeti Kivirähki, Saksatamme, Tomuskit – enamasti väikese vimkaga lugusid. Mõtlikum osa jäi eesti  luulele. Žürii koosseisus Auli Auväärt (Lille Maja näiteringi juhendaja), Lennart Peep (teatri Must Kast lavastaja) ja Ivika Hein (MHG emakeele- ja draamaõpetaja) selgitas välja parimad. "Võitjate väljaselgitamine oli raske, sest tase on ühtlane," sõnas L. Peep.
Meil on põhjust rõõmustada.
II-III kohta jagas Marit Samrjakova  koos Emma Elisabeth Tootsiga (MHG)
Žürii ei suutnud II ja III kohta ritta seada, sest Marit ja Emma olid mõlemad veenvad ning suutsid publiku uskuma panna, et esitatav pala on päris enda lugu. Meie Marit tegi vahva etteaste, naelutas rahva toolide külge ja kruvis pinge üles. Temas on väge!
Nüüd tuleb Maritil ja Emmal ette võtta merereis, sest õpilasetlejate riigikonkurss toimub Kuressaares.
Suur tänu vahva esinemise eest!
Edu Saaremaal!

Mare Liiv,
eesti keele õpetaja

•    TUND MATEMAATIKAPESADES

Matemaatikanädalal toimus 4.-6. klasside esmaspäevane matemaatikatund hoopis teistmoodi kui tavaliselt. Aulas oli üles pandud 16 pesa ja neis olnud ülesandeid lahendati paaristööna.
Õpilaste muljeid pesade tunnist:
Pesad olid väga head. Sain juurde uusi teadmisi, tarkust ja julgust eksida oma arvamuses. (Marit, 5.b)
Tore oli koos paarilisega ülesandeid lahendada. Meeldis, et seal oli väga palju erinevaid ja huvitavaid ülesandeid, oli palju nuputamist ning teistsuguste ülesannete lahendamist, kus sai ka midagi uut teada. (Liina, 5.b)
Mulle meeldis, et peaaegu iga ülesande juures oli raskusaste ja see, et ülesandeid ei olnud liiga palju. (Maria, 4.a)
Sain juurde tarkust ja mõtteid, mida tunnis kasutada. (Lisete, 5.b)
Mulle meeldis see matemaatikatund aulas, sest sain harjutada paaristööd, teha ülesandeid loovamalt ja vahelduseks oli tore teha midagi sellist. Arvan, et selliseid tunde võiks veel korraldada. (Diana, 6.b)
Minu arust oli see väga äge. Seda võiks tihemini teha, sest väga huvitavad ja mitmekülgsed ülesanded olid ja liikuda sai ka. Sai vanu asju meelde tuletada. (Eduard, 6.b)
 


Mulle väga meeldisid need töötoad, sest korraldus oli väga vahva. Ülesandeid oli lausa lust lahendada. Mõned ülesanded olid mulle natuke rasked, aga sain hakkama. (Amity, 6.b)
Pesade tund oli huvitav ja mõnes mõttes ka mõtlemise tund. Kahju oli siis, kui aeg otsa sai ja pidi lõpetama. (Maria, 5.c)
See oli nagu "Rakett 69"! (6c õpilane)
See oli väga aktiivne ja huvitav. Treenis kiirust, matemaatikaoskust ja koostööd. Oleksin soovinud, et see tund ei lõpeks. (Ana-Claudya, 6.b)

•    GEOMEETRIA TUND AHHAA TEADUSKESKUSES

Matemaatikanädala eel õppisid 5. klassid geomeetriat AHHAA teaduskeskuses. Õppetöö kestis hommikul 9st kuni 14ni. Kuna õppimine toimus juhuslikult moodustatud rühmades, said 5.a ja 5.c kogemuse võrra rikkamaks, kuidas töötada koos paralleelklassi õpilastega.
Õpilaste muljeid:
Kummikarudest ehitamine oli minu isiklik lemmik ja see oli ka magus, sest neid sai ka süüa. (Maria, 5.c)
Õppepäev AHHAAs oli huvitav ning mulle meeldis see väga. Sain väga palju uusi teadmisi matemaatika kohta ning sõpradega oli koos lõbus. Kahjuks ei saanud me ise oma rühma valida, kuid vähemalt tutvusime uute inimestega. (Anette-Jasmin, 5.a)
AHHAAs oli ülimalt tore! Eriti äge oli see, et saime gruppides terve päeva igasuguseid toredaid ülesandeid lahendada. Ja saime oma koolikaaslasi paremini tundma õppida. (Ramon, 5.a)
Oli lahe, sai uusi asju teada ja natuke matemaatika mustkunsti. (Mirko, 5.b)
AHHAAs oli tore ringi käia, matemaatikast ja muudest asjadest rääkida. (Olaf, 5.b)
Mulle meeldis päev AHHAAs ja et pärast võis sinna jääda. Eriti meeldis maja pealt mustreid otsida. Võiks iga kuu 1 selline päev olla. Kommigeomeetrias võiksid muidugi teised kommid olla, sest kummikomme ma ei söö. (Nelis, 5.a)

•    4.-6. KLASSIDE OLÜMPIAADID

Matemaatikanädala teisel päeval kogunesid 4.-6. klasside nutikamad matemaatikud olümpiaadiülesandeid lahendama. Ülesanded olid klassiastmeti erinevad ja enim punkte kogusid
4.klassidest Diljara Piiri (4.a) ja Ellinor Usai (4.b);
5. klassidest Keidy Andersohn (5.c), Kerttu Lisette Kadajane (5.a), Loviisa Koltšin (5.c), Marit Samrjakova (5.b) ja Kristi Liis Kind (5.a);
6. klassidest Haldja Petter (6.c), Susanne Lannes (6.b), Triinu Liisa Lota Umal (6.c) ja Kertu Katriin Kotkas (6.c).

Terje Lelov ja Pirgit Palm,
matemaatikaõpetajad

•    MATEMAATIKANÄDAL 7.-9. KL

Matemaatikanädala töötoad 7.-9. kl õpilastele toimusid teisipäeval. Aulas oli 16 tööpesa, mis tänu matemaatikaõpetajate suurepärasele koostööle sai läbi arutatud ja ülesseatud. Eriti suur tänu Pirgit Palmile ja Terje Lelovile, kelle ideed ja ettevalmistused läksid käiku ka vanemate õpilaste puhul.
Lisaks aulale oli avatud ka labor, kus õpilastel oli võimalus osaleda kolmes eksperimendis:
1.    Täpse veekoguse mõõtmine. Õpilastel tuli välja mõõta täpselt 400 ml vett, kui oli kasutada kaks anumat mahuga 500 ml ja 300 ml.
2.    Erinevate kehade massi leidmine. Õpilased pidid ära arvama värvimarkeri, metallklotsi, raamatu massi. Abiks võisid kasutada karbis  olevaid kaaluvihte.
3.    Optiline illusioon arvutiekraanil (Müller-Lyer illusioon), mille põhimõte oli noole keskpunkti leidmine.

 Kõigi kolme katse puhul said õpilased kiiresti tagasisidet oma tulemuste kohta. Loodame, et matemaatikanädala ülesanded pakkusid piisavalt õpilastele põnevaid väljakutseid ja elamusi.

Marika Štšerbakov,
Ardi Kärberg ja Hans Oidjärv,
matemaatikaõpetajad

Õpilaste muljed:
Mulle meeldis, kus sai arvutada esimese või teise ostukorvi hinna. Raske oli, kus pidi karbi sees olevad täringud kokku lugema, sest neid oli palju. Pluss on see, et sain paljusid asju meelde tuletada ja veel arendada. (Victoria, 8b)
Mulle meeldis kujundi pindala leidmine etteantud asjade abil. Keemiaklassis meeldisid mulle kõik kolm ülesannet. (Age Liis, 8.b)
Sai lahendada teistsuguseid ülesandeid ja see pakkus põnevust. Sai teha tööd paaris, mitte suures grupis või täiesti üksinda. (Evelin, 8.a)
Meeldisid sudoku, vee ülesanne ja salakiri. Järgmine kord võiks olla rohkem aega, et neid ülesandeid lahendada (mitte ainult 45 min). Muidu oli põnev ja tore. (Gertu, 9.b)
Laboris meeldisid kõik ülesanded, vee oma oli kõige huvitavam, kuna seal pidi palju mõtlema. Meeldis ka klotsikeste ülesanne, kus pidi pildi peal oleva kuju klotsidest moodustama. Ülesannete jaoks võiks olla rohkem aega, et kõik pesad saaks läbi käia, kuna see oli väga huvitav. (Al-Dra, 9.b)

Laboris meeldisid mulle ülesanded kõige rohkem. Kaalumine ja illusioon olid huvitavad ning panid mõtlema. Aulas meeldisid mulle geomeetriliste esemete ja tehetega ülesanded. (Marta, 9.b)

•    2. KLASSI ÕPILASTE MÄLUMÄNGUTURNIIR „MÕTTERAGIN“

17. novembril 2016  toimus Tartu linna ja maakonna 2. klasside õpilastele mälumänguturniiri „Mõtteragin“ eelvoor ehk veebivoor. Võistkonda kuulusid 2.b klassi poisid: Mattias, Johann Aron, Koit Markus ja Robert. Veebivoor läks poistel hästi. Selles voorus võis kasutada interneti abi ja otsida õigeid vastuseid veebravarustest. Poisid teenisid 26 punkti ja sellega oli pääs lõppvõistlusele tagatud.
19. jaan toimus Raatuse koolis võistluse teine voor. Küsimused olid rasked, aga põnevust oli palju. Tuli vastata 42 küsimusele. 2.b kl võistkond teenis välja 10. koha 21 osavõtnud kooli seast.
Poiste mõtted:
See oli nagu kuldvillak. (Mattias)
Tore mäng, pidi kõvasti oma mõtteid ragistama. (Johann Aron)
Lahe ja põnev. Mulle meeldis antud „postituvi“ roll. (Koit Markus)
Kogu üritus oli lõbus ja tore. (Robert)
Kokkuvõttes oli väga tore ja hästi korraldatud üritus. Kõik võistkonnad said mängu lõppedes kringlit süüa ning kõikidele osavõtjatele kingiti kinokinkekaart.

Tiia Liblik,
2.b klassijuhataja

•    PALLIDE LAHING

24.-26. jaanuaril toimusid Tartu koolide 3. kl pallide lahingu võistlused.
Tütarlapsed olid väga edukad, alistasid oma alagrupis kõik vastased ja tulid lõppkokkuvõttes kolmandale kohale 11 kooli hulgas.
Võistkonda kuulsid: Karoli Aasmäe, Merili Aasmäe, Serili Aasmäe, Keitrin Lepste, Birgit Mäekink, Kertu Saksing, Alina Svostkina 3.b klassist, Karoliina Koltšin 3.c klassist.
Poisid võitsid oma alagrupis kaks mängu ja kaotasid napilt turniiri võitnud MHG-i poistele. Kõik mängud olid väga tasavägised. Poiste võistkond jäi jagama  4.-6. kohta kümne kooli seas.
Positest mängisid: Tauri Järvet 3.a  klassist, Tauri Heinsaar, Kaarel Kivila, Marius Lauk, Mikk Lillmaa ja Marvin Uusen 3.b klassist ning 3.c klassist Mattis Karis ja Kevin Reili.
Kõik lapsed oli väga tublid ja andsid endast parima.

Inge Lään,
kehalise kasvatuse õpetaja

•    KOOLI SPORDIPÄEV

18. jaanuaril toimus kooli spordipäev TÜ spordihoones. 1.-3. klassi õpilased alustasid päeva ühisvõimlemisega, mida juhendas Triin Põder.
 1.-9. klassi õpilased jooksid pendelteatejooksu. 1. ja 3. klassid moodustasid paralleelide vahelised võistkonnad. Kõik tundsid sportlikust võistlusest rõõmu.

Teatejooksude tulemused:
2. klassid
1. 2.b
2. 2.a
4.-6. klassid    7.-9. klassid
1. 5.a             1. 9.b
2. 6.c             2. 7.b
3. 6.b             3. 7.c
4. 5.c             4. 8.b
5. 5.a             5. 8.c
6. 4.a             6. 8.a
7. 4.a             7. 7.a
                      8. 9.a

Spordipäeval panid õpilased end proovile jooksus, kaugushüppes, kuulitõukes ja pallijännis s.o. palli vise kahe käega jalgevahelt.

Tulemused:
1. klassi poisid
Pallivise
1-2. Arti Viinapuu 8
1-2. Kristofer Karis 8
 3. Axel Ploom 7
Kaugushüpe
1. Kristofer Karis 3.20
2. Arti Viinapuu 2.95
3. Robert Ostrovski 2.90
40 m jooks
1. Kristofer Karis 7,22
2. Arti Viinapuu 7,55
3. Gregor Timusk 7,65
200 m jooks
1.Kristofer Karis 38,63
2. Gregor Timusk 39,56
3. Axel Ploom 40,83

1. klassi tüdrukud
Pallivise
1. Rianna Väärsi 6,5
2. Lisette Torop 6
3. Laura Elise Mae 5,5
Kaugushüpe
1. Rianna Väärsi 2.60
2. Lisette Torop 2.56
3. Elisabet-Marie Rudissaar 2.51
40 m jooks
1. Marri Lankov 7,51
2. Laura Elise Mae 7,62
3. Lisann Liiv 7,81
200 m jooks
1. Laura Elise Mae 40,31
2. Marri Lankov 41,04
3. Mariett Sada 42,92

2. klassi poisid
Pallivise
1. Mattias Apuhtin 11
2. Jesper Ansip 10,5
3. Roland Jaanson 8
Kaugushüpe
1. Jesper Ansip 3,07
2. Raian Väärsi 3,02
3. Roland Jaanson 2,90
40 m jooks
1. Siim Sauman 7,15
2. Jesper Ansip7,27
3. Koit Markus Kotkas 7,29
200 m jooks
1. Koit Markus Kotkas 40,0
2. Raian Väärsi 40,1
3. Jesper Ansip 40,5

2. klassi tüdrukud
Pallivise
1-2. Miina Kõiv 6,5
1-2. Inesa Gedvilaite 6,5
3. Eliise Visk 6,0
Kaugushüpe
1. Merilin lipstok 2,85
2. Miina Kõiv 2,83
3. Inesa Gedvilaite 2,82
40 m jooks
1. Relibet Oinats 7,50
2. Stella Peterson 7,57
3. Inesa Gedvilaite 7,58
200 m jooks
1. Annika Bublei 39,92
2. Inesa Gedvilaite 40,87
3. Relibet Oinats 41,19

3. klassi poisid
Pallivise
1. Mattis Karis 11
2-3. Marvin Uusen 8
2-3. Kristo Mutso 8
Kaugushüpe
1.Mattis Karis 3,92
2. Mikk Lillmaa 3,72
3. Tauri Järvet 3,29
40 m jooks
1. Mikk Lillmaa 6,76
2. Mattis Karis 6,85
3. MariusLauk 7,09
200 m jooks
1. Mattis Karis 33,76
2. Mikk Lillmaa 34,27
3. Marius Lauk 36,55

3. klassi tüdrukud
Pallivise
1. Teisi Eli 8
2.-3. Anna Angelika Rebane 7,5
2.-3. Eleanora Zathejeva 7,5
Kaugushüpe
1. Teisi Eli 3,27
2. Anna Angelika Rebane 3,15
3. Katriin Vaher 3,11
40 m jooks
1. Kertu Saksing 6,90
2. Teisi Eli 7,16
3. Maileen Volt 7,36
200 m jooks
1. Kertu Saksing 36,3
2. Teisi Eli 37,45
3. Alina Savostkina 39,57

4.-6. klassi poisid
60 m jooks
1. Eduard Tamra (6.b) 9,18
2. Richard Murak (5.a) 9,22
3. Karl Kurits (5.a) 9,47
400 m jooks
1. Richard Murak (5.a) 1.08,5
2. Karl Kurits (5.a) 1.09,3
3. Danil Tšepulkovski (5.c) 1.19,04
Kaugushüpe
1. Richard Murak (5.a) 4,43
2. Jakup Põlgaste (6.b) 4,39
3. Eduard Tamra (6.b) 4,25
Pallivise
1. Richard Murak (5.a) 14,50
2. Eduard Tamra (6.b) 11,50
3.-4. Raimond-Ragnar Rehe (6.c) 11,0
3.-4. Jakup Põlgaste (6.b) 11,0

4.-6. klassi tüdrukud
60 m jooks
1. Janete Lapp (5.b) 9,26
2. Marelle Salu (6.c) 9,58
3. Liina-Lisandara Vatman (5.b) 9,92
200 m jooks
1. Janete Lapp (5.b) 30,61
2. Marelle Salu (6.c) 33,36
3. Liina-Lisandara Vatman (5.b) 34,17
Kaugushüpe
1. Janete Lapp (5.b) 4,49
2. Liina-Lisandara Vatman (5.b) 4,08
3. Marelle Salu (6.c) 3,90
Pallivise
1. Kelly Pedak (6.b) 11,50
2.-3. Marelle Salu (6.c) 10,0
2.-3. Greete Sasmil (5.a) 10,0

7.-9. klass poisid
60 m jooks
1. Ahti Privits (8.c) 8,57
2. Marek Ranne (8.a) 8,85
3. Kristjan Orav (7.c) 8,87
400 m jooks
1. Joonas Kurits (8.a) 1.03,9
2. Ahti Privits (8.c) 1.04,3
3. Sander Treial (8.c) 1.11,0
Kaugushüpe
1. Ahti Privits (8.c) 5,20
2. Kristjan Orav (7.c) 5,16
3. Artur Kohal (9.b) 5,10
Kuulitõuge
1. Rasmus Ujuk (8.a) 13,25
2. Artur Kohal (9.b) 13,0
3. Marek Ranne (8.a) 12,75

7.-9. klassi tüdrukud
60 m jooks
1. Iiris Miilaste (7.c) 8,79
2. Gertrud Ansip (8.a) 8,88
3. Kristin Hango (7.b) 9,01
200 m jooks
1. Gertrud Ansip (8.a) 29,72
2. Kristin Hango (7.b) 29,96
3. Tuuli Tasa (8.c) 31,17
Kaugushüpe
1. Iiris Miilaste (7.c) 5,06
2. Kristin Hango (7.b) 4,60
3. Liisa Maria Mihhailov (9.a) 4,39
Pallivise
1.-2. Anni Liis Hoop (9.a)13,0
1.-2. Katharina Agejeva (8.b) 13,0
3.-4. Al-Dra Kungla (9.b) 12,50
3.-4. Tuuli Tasa (8.c) 12,50