Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
6. - 10. veebruar 2017               Nr 21 (672)              

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    piirkondlikul keemia- ja füüsika-olümpiaadil osalenud õpilasi ja nende juhendajat Maris Allikut
•    linna 5. klasside inglise keele viktoriinil osalenud võistkonda ja nende õpetajat Siret Voolu
•    õpetaja Laivi Haldmad, kes korraldas 8. kl inglise keele konkursi
•    linna koostöömängus „Mõtelda on mõnus“ osalenud 1.b kl õpilasi ja nende õpetajat Külli Hindriksoni
•    õpetaja Ingrid Rumpi ja Siret Voolu, kes korraldasid linna käsitöökonkursi
•    käsitöökonkursil esinenud õpilasi ja nende juhendajaid Ingrid Rumpi ja Siret Voolu

ÜRITUSED

E      6. veebruar

  8.45    Politseimuuseumi programm aulas (1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 5.c, 6.b, 6.c)
11.00    Politseimuuseumi programm aulas (1.a, 1.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b)
11.00    1.b ja 5.a kl Otepääl kelgutamas
14.55    Vilistlaste tund 9. klassidele

T      7. veebruar

  9.10    1.-3. kl kogunemine B-korpuse II korrusel
14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117

K      8. veebruar

12.00    Tantsuvahetund 1.-9. kl aulas
14.00    Juhtkonna nõupidamine

N      9. veebruar

  9.00    Sisseastumisvestluse simulatsioon 9.a klass
10.00    3.b ja 3.c kl Jääaja Keskuses
10.55    Liikumisvahetund 1. kl võimlas
12.00    Tantsuvahetund 4.-9. kl aulas
12.00    Liikumisvahetund 2.-3. kl võimlas
15.00    Õpetajate üldkoosolek kab 115

R      10. veebruar

  9.00    Sisseastumisvestluse simulatsioon 9.b klass
11.00-13.30    Meie kooli külastavad Läänemaa koolijuhid

TEADE

SEMINAR ÕPETAJATELE

16. veebruaril kell 15 toimub õpetajatele seminar „IKT arengud“ kab 110.

KOOLIELU

•    ÕPILASED OSALESID LINNA KEEMIA- JA FÜÜSIKAOLÜMPIAADIL

Lola Sõukand (9.a) ja Maria Eliise Merimäe (8.c) osalesid nii keemiaolümpiaadil kui ka füüsikaolümpiaadil. Keemiaolümpiaad toimus 21. jaanuar ja füüsikaolümpiaad 28. jaanuar. Kiidan õpilasi, sest olümpiaadidel on ajaliselt väike vahe ja lisatööks on keeruline aega leida.

Maris Allik,
keemia- ja füüsikaõpetaja

•    TARTU LINNA INGLISE KEELE VIKTORIIN

27. jaanuaril toimus Kesklinna koolis Tartu linna 5. klasside inglise keele viktoriin. Viktoriinil osales 51 õpilast 17 koolist.
TDK 5.a kl võistkond koosseisus Kristiina Kangur, Richard Murakas ja Kenor Tennosaar saavutas 144 punktiga 10. koha.  Kiitus neile!

Siret Vool,
inglise keele õpetaja

•    KOOLI INGLISE KEELE KONKURSS

Korraldasime koolis inglise keele konkursi   8. klasside õpilastele, et selgitada välja linnaolümpiaadist osavõtjad ning ühtlasi ka parimad inglise keele oskajad 8. klasside õpilaste hulgas. Õpilased pidid tegema kuulamis-, lugemis- ja grammatikaülesandeid.

Tulemused:
1. Maria Merimäe (8.c)
2. Kerli Põhjala (8.a)
3. Ingely Soovik (8.b)
4. Hanna Pool (8.c)
5. Isabel Masing (8.c)
6. Loona Mets (8.b)
Linnaolümpiaadile 17. veebruaril lähevad kooli esindama Maria, Kerli ja Ingely.
Soovime neile edu, ühtlasi tänan kõiki osalejaid.

Laivi Haldma,
inglise keele õpetaja

•    TARTU LINNA 6.-7. KLASSIDE KÄSITÖÖKONKURSS

27. jaanuaril toimus TDK-s Tartu linna      6.-7. klasside käsitöökonkurss.
Osales 17 õpilast üheksast koolist. Meie kooli esindasid Krislin Säre (7.a) ja Haldja Petter (6.c).

Tütarlastel tuli näidata oma teadmisi teoorias ja  rakendada õpitud  oskusi praktikas.
Esmalt toimus Kahoot-viktoriin, kus oli küsimusi nii heegeldamise, kudumise, tikkimise kui ka õmblemise kohta. Seejärel tuli umbes 2,5 tunni jooksul teostada loominguline ülesanne – valmistada olemasolevatest materjalidest pilt teemal "Eesti rikkus – mets ja meri". Kasutades seejuures soovituslikult rohkem kui ühte käsitööliiki.

Viktoriinis saavutasid Krislin 2. koha ning Haldja 4. koha.
Kokkuvõttes koos loomingulise tööga: Haldaja Petter     5. koht,
Krislin Säre     6. koht.
Kiitus tublidele tüdrukutele!

Ingrid Rump ja Siret Vool,
käsitööõpetajad

•    VALMIS TEINE "KÕNELEV" TREPP

Nüüd on meil koolis juba kaks treppi, kus kõndimise kõrvalt ka mõtteteri ja vanasõnu lugeda saab.


•    MINA TAHAN KA TANTSIDA

25. jaanuaril viibisid 3.a klassi õpilased Laulupeomuuseumi õpitoas. Et jõudsime kohale pisut varem, sai muuseumi aia toredas labürindis peitust ja tagaajamist mängida. Seejärel sisenesime uhkesse saali, kus muuseumiõpetaja Katrin Välja meile pisut maja ajaloost ning laulupidude traditsioonist rääkis. Et õpitoa teemaks oli “Mina tahan ka tantsida“, astus meie ette rahvatantsuõpetaja Kerli Kasar. Koos tantsisime lihtsaid, kuid hästi toredaid pärimustantse. Tantsima läksime ja tantsida tõesti sai. Oli tore Kerli nägu näha, kui ta uskumatult pead raputas ega suutnud uskuda – me pole varem tantsinud. Kerli ütles, et meid vaadates arvas ta meid rahvatantsuga sinasõber olevat. Kuna tantsud olid toredad ja meeldejäävad, tantsime neid kindlasti ka edaspidi.


Õpilaste mõtted aitas kirja panna õpetaja Kaja

•    MÕTELDA ON MÕNUS

26. jaanuaril kogunesid Tartu linna koolide  1. klasside võistkonnad Variku kooli, et osaleda koostöömängus "Mõtelda on mõnus". Ürituse parema õnnestumise nimel saadeti novembris kõikidele soovijatele vajalikud  materjalid. Vahetundides said kõik meie klassi õpilased neid ülesandeid proovida ja harjutada.

Esimeseks ülesandeks  koostöömängus oli tangram. Kokku tuli panna ekraanil olevaid pilte, kasutades selleks seitset erinevat kujundit. Teises ülesandes läks vaja arvutamisoskust, et leida puzzletükkide seast õiged tükid, millest tuli kokku panna vahva pilt. Põnevust pakkus ka ülesanne, kus tuli erinevad esemed ära kaaluda ja kaalu alusel reastada. Ühes ülesandes tuli piltidel olevatest esemetest moodustada ring, kus iga järgmisel pildil olev ese algab sama tähega, millega eelmisel pildil kujutatud eseme nimetus lõpeb. Viimaseks ülesandeks oli tetris, kus igale võistkonnaliikmele anti üks kujund.
Ükshaaval tuli kujund viia saali teise otsa ja paigutada see oma meeskonna alusele. Selle ülesandega sai meie kooli võistkond kõige kiiremini hakkama. Lapsed olid väga tublid. Meie kooli meeskonda kuulusid 1.b kl õpilased Mariett Sada, Elina Prilutski, Dan Kroon ja Ivo Niine. Aitäh korraldajatele toreda ürituse eest ja ootame põnevusega järgmist kohtumist!
Külli Hindrikson,
1.b klassijuhataja

•    MIS ON ELEKTER?

Loodusõpetus on põnev õppeaine. Eriti siis, kui saab ise midagi uurida või katsetada. Just selline võimalus avanes meile tänu TDK füüsikaõpetaja Maris Allikule. Füüsikakabinet ise oli meie jaoks huvitav koht. Õpetaja Maris näitas, kuidas saab elektrit teha ning päris mitme katse juures hoiatas, et seda ei tohiks ise kodus teha – pole ju elekter mänguasi. Meie aga uurisime põhjalikult hiigelsuurt hõõglampi ning  meisterdasime vooluringi. Seejärel katsetasime, millised materjalid juhivad elektrit. Kõige lõpuks said julgemad õpilased ise asuda osaks vooluringist. 

Särtsu ja naeru oli palju. Õpilaste ühine arvamus tunnist oli, et tund oli väga vahva. 

Aitäh Sulle, õpetaja Maris!

Kaja Kivisikk,
3.a kl õpetaja