Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
13. - 17. veebruar 2017            Nr 22 (673)  
          
TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil väga hästi esinenud õpilasi ning nende juhendajaid Kaja Haljasmetsa ja Ardi Kärbergi
•    õpetaja Kaja Kivisikku, kes kutsus politseimuuseumi külla
•    õpetaja Kaja Haljasmetsa ja Kaja Kivisikku ning õppealajuhataja Piret Paatsit, kes esinesid sisukate ettekannetega Läänemaa koolijuhtidele

ÜRITUSED

E      13. veebruar

Inglise keele viktoriin 4.-5. klassidele
12.20    Sisseastumisvestluse simulatsioon 9.a ja 9.b klass
14.10    1.-3. kl õpetajate koosolek kab 228

T      14. veebruar

Inglise keele päev
Sõbrapäev
Inglise keele viktoriin 3. klassidele
8. ja 9. klasside inglise keelsete luuletuste deklameerimise võistlus
13.15    6. kl inglise keele viktoriin: Iirimaa
14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117
16.00    4.b kl sõbrapäeva klassiõhtu

K      15. veebruar

Inglise keele viktoriin 7. klassidele
12.00    Tantsuvahetund 1.-9. kl aulas
15.00    Tantsuhuviliste õpetajate kokkusaamine aulas

N      16. veebruar

10.55    Liikumisvahetund 1. kl võimlas
12.00    Tantsuvahetund 4.-9. kl aulas
12.00    Liikumisvahetund 2.-3. kl võimlas
15.00    Seminar „IKT arengud“ kab 110

R      17. veebruar

  9.15    6. klassid AHHAA-s õppepäeval
Kokkuvõtted inglise keele päevast:
10.55    7.-9. kl kogunemine aulas
12.00    3.-6. kl kogunemine aulas

TEADE

•    SÖÖKLAS TULEB TEEMANÄDAL

KOOLIELU

•    BIOLOOGIAOLÜMPIAADI  PIIRKONNAVOOR

4. veebruaril toimus Hugo Treffneri Gümnaasiumis bioloogiaolümpiaadi piir-konnavoor.

Loodusõpetuse tulemused:
6. klass (osalejaid 24)
1. koht    Kertu Katriin Kotkas (6.c)
4. koht     Epp Maria Orglaan (6.c)
5. koht     Triinu Liisa Lota Umal (6.c)

Bioloogia tulemused:
8. klass (osalejaid 46)
1. koht     Kaspar Sõukand (8.a)
4. koht     Ingely Soovik (8.b)
8.-10. koht     Maria Eliise Merimäe (8.c)

Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja ja
Ardi Kärberg,
bioloogiaõpetaja

•    POLITSEIMUUSEUM  KÜLASTAS KOOLI

6. veebruaril külastas politseimuuseum meie kooli. 1.-6. kl õpilastel oli võimalus saada osa erinevatest tegevustest.
Lapsed said tunda, kuidas näeb ümbrust alko- või narkoprillidega mööda joont liikudes või üritades kaaslasele plaksu lüüa. Kiiruskaameraga mõõdeti sõbra liikumis-kiirust.
Konstaabel tutvustas politsei igapäevast inventari: kuulivest, politsei vööl olevad esemed nagu teleskoopnui, käerauad, relv, alkomeeter ja kiirusemõõtja. Lapsed said teada, et kuulivest kuulub alati kindlale politseinikule, mille ta töölt lahkudes koju kaasa võtab.
Tutvustati märulipolitsei varustust, kuhu kuuluvad kaitsekilbid ja -kiivrid. Selgitati ohutusnõudeid ning lapsed said teada, et nendel ei ole õigust märulites osaleda.
Erandiks oli tänane päev, kus „märulipolitsei“ astus vastu plastpudelitega relvastatud rahvamassile.

Hiljem oli lastel võimalus relvast plastkuulikestega täpsust lasta.
Kriminalistika töötoas võttis iga õpilane ise oma sõrmejäljed ning otsis „kuriteo“ paigalt sõrmejälgi.

Kaja Kivisikk,
klassiõpetaja