Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
27. veebruar – 3. märts 2017      Nr 24 (675)TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    linna käsitöökonkursil kooli esindanud 5.c klassi õpilast Maria Lezikut ja tema juhendajat Siret Voolu
•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi EV aastapäevale ühendatud näituse eest
•    Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktuseid korraldanud 3., 6., 9. klasside õpilasi ja nende õpetajaid Kaja Kivisikku, Greta-Eva Kalbergi, Marina Reinsalu, Pirgit Palmi, Siret Voolu, Anneli Koppelit ja Martin Vändrat ning muusikaõpetajat Kristel Tikku ja kõiki teisi, kes aktuste õnnestumisele kaasa aitasid

ÜRITUSED

E      27. veebruar

Meie kooli külastavad Soome koolijuhid.

12.00    Lasteteatri Sõber etendus „Hunt lambanahas“ 1.-3. klassidele aulas

T      28. veebruar

Lõpeb II trimester

9. klassid Tallinnas riigikogus
13.30    6. klassid Otepääl tuubitamas
14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117

K      1. märts

11.15    Juhtkonna nõupidamine
12.00    TDK-35 koosolek kohvikus
12.00    Tantsuvahetund 1.-9. kl aulas

N      2. märts

10.55    Liikumisvahetund 1. kl võimlas
10.30    2.a kl õpituba laulupeomuuseumis
12.00    Tantsuvahetund 4.-9. kl aulas
12.00    Liikumisvahetund 2.-3. kl võimlas
13.00    6.-9. kl õpilased kohtuvad kirjanik Allan Keianiga aulas

R      3. märts

II trimestri tunnistused
12.00    Eesti keele õpetajate nõupidamine kab 117

KOOLIELU

•    TARTU LINNA 4.-5. KLASSIDE KÄSITÖÖKONKURSS

17. veebr toimus Veeriku koolis 4.-5. kl käsitöökonkurss.
Meie koolist osales 5.c klassi õpilane Maria Lezik, kes sai 8.-10. koha. Osavõtjad pidid valmistama väikse linikukese Eesti Vabariigi 100. sünni¬päeva pidulauale. Hinnati nii tehnikat kui loomingut.
Aitäh Mariale ettevalmistava töö ning positiivse ja innuka suhtumise eest!

Siret Vool,
käsitööõpetaja