Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
27. märts – 1. aprill 2017          Nr 27 (678)TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    linna 4.-6. kl matemaatikaolümpiaadil esinenud õpilasi ja nende õpetajaid Pirgit Palmi ja Terje Lelovit
•    õpetaja Svea Kaiot, kes korraldas kooli 4.-6. kl etluskonkursi „Ellen Niiduga Midrimaal“
•    kooli etluskonkursil „Ellen Niiduga Midrimaal“ esinenud õpilasi ja nende juhendajaid Mare Liivi ja Svea Kaiot
•    õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas kooli 1.-3. kl jutuvestjate konkursi
•    kooli 1.-3. kl jutuvestjate konkursil esinenud õpilasi ja nende juhendajaid
•    linna etluskonkursil „Ellen Niiduga Midrimaal“ 1. koha saavutanud 5.c kl õpilast Uku Neemet ja tema juhendajat Mare Liivi
•    õpetaja Kaidi Menšikovat, kes korraldas 4.-9. kl segipaisatud vanasõnade mõistatamise
•    6. kl inglise keele viktoriinil kooli esindanud võistkonda ja nende juhendajat Siret Voolu
•    Frankofoonial esinenud õpilasi ja prantsuse keele õpetajaid Evelin Randa, Signe Annsood ning Lilia Miilastet
•    Tartu koolide 1. kl pallide lahingu võistlusel edukalt esinenud võistkondi ja nende juhendajat Inge Läänt

ÜRITUSED

E      27. märts

T      28. märts

14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117

K      29. märts

11.15    Juhtkonna nõupidamine
12.00    1.-9. kl tantsuvahetund aulas
12.20    Loovtööde esitlemine aulas
17.00    Infotund kooliuusikute vanematele kab 110

N      30. märts

10.55    1. kl liikumisvahetund võimlas
12.00    4.-9. kl tantsuvahetund aulas
12.00    2.-3. kl liikumisvahetund võimlas

R      31. märts

René Descartes'i sünniaastapäev

  9.00-16.00    Innove korraldab koolituspäeva TDK-s (osalejad ka teistest koolidest)

L      1. aprill

Mudilaskoori laululaager lauluklassis

KOOLIELU

•    4.-6. KLASSIDE ETLUSKONKURSS „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL“

Emakeelepäeval toimus meie koolis etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaal“. Osales 9 õpilast. Iga esineja kandis ette peast ühe Ellen Niidu ja teise vabalt valitud lastekirjaniku luuletuse.

Žürii koosseisus Iiri Saar, Anneli Koppel, Pirgit Palm ja Lilia Miilaste otsustasid tulemused järgmiselt:
I koht Uku Neeme (5.c)
Kõige ilmekam esitus - Laura Vahejõe (6.c)
Kõige mõtlemapanevam esitus - Loviisa Koltšin (5.c)
Kõige isikupärasem esitus - Eliis Aid (5.a)
„Romaane tuleb lugeda. Aga luuletusi peab lugema......“ /Ellen Niit/

Aitäh kõigile etlejatele!Teemantluuletuse kirjutamine
Emakeelepäevaks kirjutasid 4.-6. klassi õpilased vabalt valitud teemal teemant-luuletusi, mida sai lugeda kogu nädala jooksul nii fuajees kui ka teisel korrusel.
Osavalt seadsid sõnu:
Ana- Claudya Stamm (6.b)
Diana Alliksaar (6.b)
Karl-Andro Tätte (6.b)
Marit Samrjakova (5.b)
Kristiina Kangur (5.a)
Triinu Liisa Lota Umal (6.c)

Svea Kaio,
eesti keele ja loodusõpetuse õpetaja

***
Emakeelepäeval oli 4.-9. klasside õpilastele seatud ülesanne ära arvata klasside ustele pandud lehtedel sõnapuntrasse peidetud vanasõnad. Igas klassiastmes loositi õigesti vastanud õpilaste/meeskondade seast võitjad. Loosiõnn naeratas järgmistele õpilastele:
4. klassid – Mikk Mihkel Sulb (4.b)
5. klassid – Oskar-Kaarel Kaljund (4.b)
6. klassid – Epp-Maria Orglaan, Merili Tomera (6.c)
7. klassid – Kristine Munitsõn (7.a)
8. klassid – Carmen-Ly Lubi, Veronika Tumanova, Gertrud Ansip (8.a)

Kaidi Menšikova,
eesti keele õpetaja

•    1.-3. KLASSIDE JUTUVESTMISE PÄEV

Emakeelepäeval, 14. märtsil kogunesid    1.-3. klassi õpilased aulasse, et kuulata julgetelt jutuvestjatelt põnevaid muinas- ja rahvajutte.
Žürii koosseisus Iiri Saar, Rut Vaik, Lemme Lumiste ja Kätlin Härm andis välja järgmised tunnustused:

1. klassid:
I koht     Elis Tomann (1.c), kes esindab meie kooli linna jutupäeval
Julge ja ilmekas esitus – Remo Kuslapuu (1.a)

2. klassid:
I koht Annika Bublei (2.a), kes esindab meie kooli linna jutupäeval
Hea loo valik ja särav esitus (2.b) – Lilia Jadrovski

3. klassid:
I koht Rebeka Liias (3.a), kes esindab meie kooli linna jutupäeval
Kaasahaarav esitus – Siim Matson (3.a)
Ilmekas esitus – Marieta Žoržoliani (3.a)
Särav esitus – Elisabeth Ristoja (3.c)

Publik valis ka oma lemmikud:
Mariett Sada (1.b)
Annika Bublei (2.a)
Teisi Eli (3.a)

Küllike Kütimets,
klassiõpetaja

•    ELLEN NIIDULE  PÜHENDATUD ÜLELINNALINE ETLUSKONKURSS

16. märtsil  kogunesid Tartu linna 1.-6. kl luulehuvilised Kivilinna kooli, et osaleda etluskonkursil "Ellen Niiduga Midrimaal". Neid kuulas žürii, kus oli esindatud Vanemuise teatri,  Apollo Raamatupoe, Linnaraamatukogu ja Kivilinna Kooli rahvas. "Imelised lapsed, teis on nii palju potentsiaali ja väge," nentis žürii liige  Grete Kaio.
Meie kooli  esindas  Uku Neeme (5.c). Kui ta luges Ellen Niidu  luuletust "Mänguvesi", sai Kivilinna kooli saal puhast, selget mänguvett triiki täis. Uku esitus oli nii ehe.
Žürii tõdes, et Uku esitas Niidu ja Vilepi tekste nagu oma mõtteid, tehes seda isikupäraselt ning soojalt.4.-6. klassi etlejatele andis žürii välja kaks I kohta: Uku Neeme ja Lotta Liisa Soosaar.
Mõlemad esindavad Tartut vabariiklikul konkursil. Suur tänu Ukule, kes tegi koolile emakeelepäevaks toreda kingituse! Kui millessegi uskuda,  on maailm ilusam. Tuleb nõustuda Ellen Niiduga, et  "...keegi ei saanud ühtegi sõõmu
ära võtta talt vett ega veemängurõõmu."

Rõõmu luulest ja kevadest!

Mare Liiv,
eesti keele õpetaja

•    4.-6. KLASSI TARTU LINNA MATEMAATIKAOLÜMPIAAD

10. märtsil toimus meie koolis Tartu linna   4.-6. kl matemaatikaolümpiaad. 4. klasside õpilastel tuli 2 tunni jooksul lahendada 15 ülesandega test. 5. ja 6. klassi õpilaste töö koosnes kahest osast: 10 ülesandega test ja 5 pikemat ülesannet. Testi lahendati 40 minutit ja põhiülesandeid 2 tundi.
TDK õpilaste tulemused olid järgmised:
4. klass (osalejaid 76)
24. koht- Ellinor Usai (4.b)
29. koht- Renata Safina (4.b)
Osalesid veel 4.a õpilased Milena Startšenko ja Diljara Piiri.

5. klass (osalejaid 69)
6. koht- Kerttu Lisette Kadajane (5.a)
Osalesid veel 5.a õpilased Kristi Liis Kind, Rasmus Loot ja Kerdo Jürisoo ning Marit Samrjakova 5.b klassist.

6. klass (osalejaid 62)
1. koht- Kertu Katriin Kotkas (6.c)
20.koht- Haldja Petter (6.c)
28.koht- Susanne Lannes (6.b)

Kiitus kõikidele kooli esindanud õpilastele!

Terje Lelov  ja Pirgit Palm,
matemaatikaõpetajad

•    6. KLASSIDE INGLISE KEELE VIKTORIIN

10. märtsil toimus Tartu Aleksander Puškini koolis 6. klasside inglise keele viktoriin, teemaks Iirimaa. Meie kooli esindasid 6. klassi õpilased Triinu Liisa Lota Umal (6.c), Henri Rebane (6.c) ja Eduard Tamra (6.b). TDK võistkond kogus  59 punkti ja jagas Veeriku ja Karlova kooliga 10.-12. kohta.
Aitäh õpilastele ettevalmistava töö ja tubli esinemise eest!

Siret Vool,
inglise keele õpetaja

•    FRANKOFOONIAPÄEV

11. märtsil tähistati Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis iga-aastast prantsuse keele päeva. Prantsuse keele ehk frankofooniapäevaga tehakse kummardus prantsuskeelsete maade kultuurile ja keelele. Sel aastal toimus foto- ja videokonkurss, millega kutsuti nägema ja lavastama prantsuse kultuuri meie ümber.
Gümnaasiumiõpilased ja üliõpilased said proovida oma võimeid Grande Dictées ehk suures etteütluses.
Fotokonkursi võitjaks valis zürii TDK 9.b kl õpilaste Cärolyn Zuravljovi ja Kelly Kelderi foto "Le petit frère de la Tour Eiffel" ehk Eiffeli torni väike vend.
Žüriile meeldis hea silm ja igapäevase elukeskkonna detailide märkamine.Kõik prantsuse keele päeval osalenud said osaleda töötubades ning maitsta prantsuse toite.
Tore oli kohata mitmes töötoas TDK vilistlasi. Eesti välisministeeriumi töötuba viis läbi Marit Maks, keeleõppeprogrammi Lingvist tutvustas Kärt Isak ning Prantsuse Instituudi bingo lotot viis läbi Triin Johanson. Lisades siia veel TDK vilistlastest prantsuse keele õpetajad Eeva Kaarin Otsa ja Hedvy Arula võib rõõmuga tõdeda, et prantsuse keele õpingud TDK-s on osutunud vajalikuks ka edaspidises elus.
Soovin kõigile julgust, loovust ja osalemisrõõmu järgmisel aastal!

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja

•    TOIMUSID PALLIDE LAHINGU VÕISTLUSED

16. märtsil toimusid pallide lahingu võistlused Tartu koolide 1. klassidele. See oli esimene võimalus sellisel spordiüritusel oma kooli esindada.
Poiste võistkond sai 1. koha – kuldmedalid ja olid väga tublid.
Võistkonda kuulusid: 1.b klassist Rasmus Ilves, Ivo Niine ja Gregor Timusk, 1.c klassist Kristofer Karis, Markkus Mändla, Arton Poola ja Arti Viinapuu.
Tütarlapsed said 3. koha ja pronksmedalid.
Võistkonnas mängisid: 1.a klassist Mari Iher, Marri Lankov ja Laura Elise Mae, 1.b klassist Merilin Madisson, Anett Sada, Joanna Voltri ja Raianna Väärsi.

Kõik lapsed olid väga tublid, aitäh!

Inge Lään,
kehalise kasvatuse õpetaja

•    KOP-KOP, KAS HÄÄL ON KODUS?

2. veebruaril seadis 2.a klass sammud laulupeomuuseumi. Seal toimus õpituba „Kop-kop, kas hääl on kodus?“, mis oli pühendatud laste ja noorte kultuuriaastale. Lauluõpetaja Külliki Levin pakkus lustakat ja loovat häälemängu. Läbi uute teadmiste, laulude ja laulumängude said lapsed sõbraks oma häälega.
Laste mõtted:
Õpetaja Külliki rääkis lauldes oma loo, mis oli temaga juhtunud. (Aaron)
Õpetaja laulis ette ja meie laulsime järgi. Üks laul oli prantsuse keeles. (Erki, Robin)
Tegime pillidega muusikat, tantsisime diskot ja mängisime kuninga mängu. (Liset)
Õppisime uusi laule ja isegi meie õpetaja mängis ja laulis kaasa. (Eliise)
Mulle meeldis meie laulutund laulupeomuuseumis. Meil koolis ei ole nii lõbusaid laulutunde. (Miina)
Ma sain mängida trummi. (Aaron)

Küllike Kütimets,
2.a klassijuhataja