Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
3. – 7. aprill 2017                    Nr 28 (679)              

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB
•    kooliuusikute ja nende vanemate infopäeva korraldanud õpetajaid: Kaja Kivisikk, Greta-Eva Kalberg, Marina Reinsalu
•    ülelinnalise jutuvestjate päeval osalenud 1.c kl õpilast Elis Tomanni ja 3.a kl õpilasi: Rebeka Liias, Marieta Žoržoliani ja Siim Matson ning nende juhendajaid Tiina Randaru ja Kaja Kivisikku
•    loovtööde juhendajaid: Maris Allik, Kaja Haljasmets, Anneli Koppel, Helle Laas, Aivar Lankov, Ardi Kärberg, Kaidi Menšikova, Piret Paatsi, Aime Rummel, Ingrid Rump, Iiri Saar, Riina Voltri, Martin Vändra
•    põneva näituse eest õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
•    õpetaja Hans Oidjärve, kes korraldas X Tartu koolide lahtised karikavõistlused males

ÜRITUSED

Stiilinädal
E      3. aprill

15.00    Õpetajate koosolek kooli tuleviku teemal Dekaariumis

T      4. aprill

11.00    1. b klass kinos
12.00    Tervisemeeskonna nõupidamine kohvikus
14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117

K      5. aprill

11.15    Juhtkonna nõupidamine
12.00    1.-9. kl tantsuvahetund aulas

N      6. aprill

Päästeameti veeohutuskoolitus
  9.10    1.a klass
10.10    1.b klass
11.15    1.c klass

10.55    1. kl liikumisvahetund võimlas
12.00    4.-9. kl tantsuvahetund aulas
12.00    2.-3. kl liikumisvahetund võimlas

R      7. aprill

L      8. aprill

10.00    Lastekoori laululaager lauluklassis

TEATED

•    STIILINÄDAL

- dressid
T - punk
K - poisid tüdrukuteks, tüdrukud poisteks
N - 80ndad
R - prantslased

•    PRANTSUSE KEELE EKSAM

Rahvusvaheline prantsuse keele DELF-i eksam (8. kl):
kirjalik – 10. aprill kell 13 kab 115, 411
suuline – 11.-13. aprill vastavalt graafikule

KOOLIELU

•    RONIMISSEIN
Pärast vaheaega avati õpilastele ronimissein, mille võtsid lapsed vaimustunult vastu.