Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
1. – 5. mai 2017       Nr 32 (683)

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    Carcassonne-i kooli delegatsiooni vastu võtnud õpilasi ja õpetajaid Iiri Saart, Evelin Randa, Signe Annsood, Ingrid Rumpi, Aivar Lankovit, Laivi Haldmad
•    linna 3. kl õpioskusteolümpiaadil kooli esindanud 3.a kl võistkonda ja nende juhendajat Kaja Kivisikku
•    linna 4. kl õpioskusteolümpiaadil kooli esindanud 4. kl võistkonda ja nende juhendajat Svea Kaiot
•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi lillelise näituse eest

ÜRITUSED

1.-3. kl matemaatikanädal

E      1. mai

Kevadpüha

T      2. mai

  9.00    4.b ja 7.b õppereis Viljandisse
10.10    1. kl matemaatiline orienteerumine
11.15    2. kl matemaatiline orienteerumine
12.20    3. kl matemaatiline orienteerumine
14.00    6. klassid Vanemuises
14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117
14.05    Loovtööde järelkaitsmine kab 115

K      3. mai

Rattapäev
  8.15    3. klasside õpilastel TAIBU finaal
10.00    6. kl tasemetöö eesti keeles (valim)
12.00    1.-9. kl tantsuvahetund aulas

N      4. mai

  9.00    1.a ja 3.a kl Viljandi Ugalas
10.00    6. kl tasemetöö eesti keeles (mittevalim)
10.55    1. kl liikumisvahetund võimlas
12.00    1.-9. kl mänguvahetund aulas
12.00    2.-3. kl liikumisvahetund võimlas

R      5. mai

  9.00    2.a kl õppekäik ERTO tallu
  9.15    Matemaatikanädala kokkuvõtete tegemine B-korpuse II korrusel

TEATED

•    TULEVASED ÜRITUSED

8.05. kell 13.30    1.-3. kl õpetajate nõupidamine kab 228
10.05. kell 15     Arvutikoolitus õpetajatele kab 307
11.05.    Orienteerumispäev
12.05.    Evakuatsiooniõppus
15.05. kell 10-13    VUNK kogemusseminar

KOOLIELU

•    LINNA 3. KL ÕPIOSKUSTEOLÜMPIAAD

24. aprillil osalesid 3.a klassi õpilased Rebeka Liias, Teisi Eli, Marieta Žoržoliani ja Tauri Järvet ülelinnalisel 3. klasside õpioskusteolümpiaadil. Osalejad pidid läbima 4 töötuba  – teaduse-, keele-, looduse- ja kultuurituba. Igas töötoas tuli 30 minuti jooksul lahendada 3 ülesannet, milledest ühed tuli lahendada individuaalselt, teised aga koostööna. Kultuuritoas tuli küsimustele vastuste leidmisel kasutada tahvelarvuti abi. Kõige raskem, samas ka kõige põnevam tundus õpilastele teadus¬tuba. Seal tuli näiteks muna vette ujuma panna nii, et ta paadi moodi veepinnale hulpima jääks.
Tegemist oli võistlusega, mille eesmärk pole Tartu linna koolide õpilaste järjestamine, vaid lastele olümpiaadikogemuste andmine. Kõik osalejad arvasid, et nad said eelolevateks olümpiaadideks juurde hulgaliselt oskusi ja ka julgust.

Kaja Kivisikk,
3.a kl õpetaja

•    CARCASSONNE’I KOOL ÕPILASTE KÜLASKÄIK TDK-SSE

21. aprillil saabusid Tartusse Carcassonne’i kooli õpilased ja õpetajad. Nad said osa meie kooli sünnipäeva kontsert-etendusest, bussiekskursioonist Meenikunno rabasse, Tartu linnaekskursioonist ja AHHAA külastusest ning osalesid aktiivselt tundides. Näiteks osalesid nad inglise keele tunnis, käsitöötunnis valmistasid süüa, said käe valgeks puutöös ja õmblusmasina taga. 26. aprilli jätsid sõbrad hüvasti.
Külaliste külastusest saab lugeda Õpetajate Lehest http://opleht.ee/2017/04/partnerkooli-kulastamine-opetab-nii-eestlasi-kui-ka-prantslasi/Õpetajad kirjutasid külalisteraamatusse järgmiselt:
„Alati on suur rõõm tulla Tartu Descartes'i Lütseumi/Kooli ja kohata taas meie sõpru! Soe vastuvõtt, rikastavad õppetunnid, innovatiivsed pedagoogilised meetodid meile - prantslastele!
Me ootame teid järgmisel aastal Prantsusmaale ja juba ka uut kohtumist kahe aasta pärast Tartus.
Tulevaste projektide terviseks, sõbralikult Marion ja Amélie.“